Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
متن
icon-1.png
  
2020-01-26 14:30:23/fa-ir/ActivityScopes/Investment/Pages/InvestmentGuide.aspx
این سازمان در نظر دارد نسبت به مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در زمینه های اولویت دار با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت های صنعتی کشور همکاری نماید.
icon-2.png
  
2020-01-26 14:45:14/fa-ir/ActivityScopes/Management/Pages/Research.aspx
ایدرو به عنوان کانون دانش و اطلاع رسانی صنعتی با هدف فراهم‌آوری و اشاعه اطلاعات تخصصی بخش صنعت نسبت به انتشار مقالات و پژوهش‌ها اقدام می‌نماید.
icon-3.png
  
2020-01-26 14:45:20/fa-ir/Pages/InvestmentOpportunities.aspx
این سازمان در نظر دارد با همکاری بخش غیر دولتی در زمینه‌های اولویت دار اقدام به سرمایه‌گذاری نماید.
rule-icon.png
  
2016-10-25 09:57:23