از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Boards

​​ 

 

اعضاء هیات عامل

 • منصور معظمی

  معاون وزير و رييس هيات عامل
  دكتری مدیریت بازرگانی
  رزومه
 • شهریار طاهرپور

  عضو موظف هیئت عامل
  دکتری مدیریت کسب و کار
  رزومه
 • منوچهر منطقی

  عضو غیر موظف هيات عامل
  دكتری مديريت سيستم
  رزومه
 • مهدی بازارگان

  عضو غیر موظف هيات عامل
  دكتری مهندسی مكانيك
  رزومه
 • محسن صالحی نيا

  عضو غير موظف هيات عامل
  کارشناسی ارشد مهندسی صنايع
  رزومه

 

​​