از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Boards

​​ 

 

اعضاء هیات عامل

 • شهریار طاهرپور

  سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  دکترای مدیریت کسب و کار
  رزومه
 • منوچهر منطقی

  عضو غیر موظف هيات عامل
  دكتری مديريت سيستم
  رزومه
 • مهدی بازارگان

  عضو غیر موظف هيات عامل
  دكتری مهندسی مكانيك
  رزومه
 • محسن صالحی نيا

  عضو غير موظف هيات عامل
  کارشناسی ارشد مهندسی صنايع
  رزومه

 

​​