از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Boards

​​ 

 

اعضاء هیات عامل

 • محمدباقر عالی

  عضو موظف و رئیس هیئت عامل
  m.aali@idro.org
  رزومه
 • بهزاد اعتمادی

  عضو موظف هیئت عامل
  فوق لیسانس مکانیک
  etemadi@idro.org
  رزومه
 • محمدرضا عبداللهی

  عضو موظف هیئت عامل
  m.abdollahi@idro.org
  رزومه

 

​​