از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Boards

IDRO
​​ 

 

اعضاء هیات عامل

 • علی نبوی

  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل
  رزومه
 • مهدی صادقی نیارکی

  عضو موظف هیئت عامل
  رزومه
 • محمدحسین صابر

  عضو موظف هیئت عامل
  رزومه
 • روح الله دهقان فیروزآبادی

  عضو غیرموظف هیئت عامل
  رزومه
 • حسن شیخ نیا

  عضو موظف هیئت عامل
  رزومه

 

​​