از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Managers

معاونت صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی

 • فرداد دلیری

  معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی
  23862251
  daliri@idro.org
 • محمد رضا فیروزمنش

  مدیر صنایع پیشرفته و فناوری‌های نو
  23862415
  firouzmanesh@idro.org
 • محمد رضا رافت

  مدیر توسعه صنایع انرژی و ساخت تجهیزات
  23862093
  rafat@idro.org
 • مدیر اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

معاونت نوسازی و بهره برداری

 • عباس حاج فتحعلی ها

  معاون نوسازی و بهره برداری
  23862254
  hajfathaliha@idro.org
 • رضا الهیاری سوینی

  مدیر اجرای طرحهای صنعتی
  23862214
  allahyari@idro.org
 • محمد علی عزیز محمدی

  مدیر نوسازی صنایع و توسعه‌ای منطقه‌ای
  23862161
  azizmohammadi@idro.org
 • اکبر حسنی پور

  مدیر بهره برداری
  23862195
  hasanipour@idro.org

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • ابوالفضل کیانی بختیاری

  معاون برنامه ریزی و توسعه
  23862310
  kiani@idro.org
 • اصغر حق پناه

  مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی
  23862104
  haghpanah@idro.org
 • غلامحسین منوچهری

  مشاور مدیریت منابع انسانی
  23862514
 • مرتضی واسعی

  مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
  23862070
  vasei@idro.org
 • مازیار ماهری

  سرپرست مدیریت مهندسی سازمان و فناوری اطلاعات
  23862024
  maheri@idro.org

معاونت مالی و اقتصادی

 • سید مهدی قاسمی زاویه سادات

  معاون مالی و اقتصادی
  23862225
  m.ghasemi@idro.org
 • مژگان قشقايی

  مدیر تامین منابع مالی و سهام
  23862122
  ghashgaei@idro.org
 • محمدجواد آهنگران

  مدیر خدمات و پشتیبانی
  23862222
  ahangaran@idro.org
 • مهدی محمد رضائی

  مدیر حسابرسی و امور مجامع
  23862123
  mohammadrezaei@idro.org
 • نقی منافی

  مدیر امور مالی
  23862158
  n.manafi@idro.org

معاونت توسعه صنایع حمل و نقل

 • بهزاد اعتمادی

  معاون توسعه صنایع حمل و نقل
  23862250
  etemadi@idro.org
 • سعید جعفری کرهرودی

  مدیر توسعه صنایع دریایی
  23862212
  jafari@idro.org
 • سید رضا مفیدی

  مدیر صنایع خودرو و ریلی
  23862196
  mofidi@idro.org
 • مدیر توسعه صنایع هوایی

مدیریت های مستقل

 • ساعد شهسوار

  مدیر امور حقوقی
  23862026
  shahsavar@idro.org
 • مجتبی نظری

  مدیر ارتباطات
  23862454
  nazari@idro.org
 • ناصر بابا نتاج

  مدیر کل حراست
  23862439
  babanataj@idro.org
 • سیدعلی عراقچی

  مدیر امور بین الملل
  23862525
  araghchi@idro.org