از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Managers

IDRO

ریاست هیأت عامل

 • علی نبوی

  رئیس هیئت عامل
  22044069

معاونت صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی

 • حمید بازارگان

  معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی
  22051841
 • محمدرضا رأفت

  مدیرتوسعه صنایع انرژی
  22044116
 • سیدمحمدموسوی

  مدیر اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
  22044032
 • علیرضا ارغایی

  سرپرست مدیریت صنایع پیشرفته و فناوری های نو
  22044136

معاونت نوسازی و بهره برداری

 • فرشاد مقیمی

  معاون نوسازی و بهره برداری
  22044077
 • میرداود اوجاقی

  مدیر بهره برداری
  02122043100
 • محمدعلی عزیزمحمدی

  مدیر نوسازی صنایع و توسعه منطقه ای
  22044263
 • شاهپور رستم زاده

  مدیر اجرای طرح های صنعتی
  22044067

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • مهدی صادقی نیارکی

  معاون برنامه ریزی وتوسعه
  02122051825
 • محمد محسن وند

  مدیرتوسعه سرمایه انسانی
  22044036
 • سهیل معمارباشی

  مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی
  22050041
 • ناهید زندی زاده

  مدیرمهندسی سازمان، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
 • مرتضی واسعی

  مدیر برنامه ریزی بودجه و ارزیابی
  22044071

معاونت مالی و اقتصادی

 • حسن شیخ نیا

  معاون مالی و اقتصادی
  22050438
 • مرتضی دین پرور

  مدیر امور مالی
  22044132
 • بهزاد جعفری قوشچی

  مدیر خدمات و پشتیبانی
  22044111
 • مژگان قشقایی

  مدیر تأمین منابع مالی و سهام
  23862122
 • علیرضا محرمخانی

  مدیر حسابرسی و امور مجامع
  22044133

معاونت توسعه صنایع حمل و نقل

 • امیرحسین قناتی

  سرپرست معاونت توسعه صنایع حمل و نقل
  22044074
 • محمدرضا حسینی

  مدیر توسعه صنایع دریایی و هوایی
  22044018
 • محمدرضا شیخ عطار

  مدیرتوسعه صنایع ریلی
  22044020
 • امیرحسین قناتی

  مدیریت توسعه صنایع خودرو
  22044020

مدیریت های مستقل

 • سیدفرجام کمانه

  مدیر ارتباطات
  22051948
 • مهدی فرزین فخر

  مدیر حوزه هیئت عامل
  22055040
 • هاجر گل محمدی

  مدیر امور بین الملل
  22043088
 • ساعد شهسوار

  مدیر امور حقوقی
  23862026
 • امیرهوشنگ نوفلاح

  مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
  22043096
 • علی دهشیری

  مسئول هسته گزینش
  02123862507
 • محسن الیاسی

  مدیرکل دفتر مرکزی حراست
  22044156-7