از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Managers

IDRO

ریاست هیأت عامل

 • محسن صالحی نیا

  رئیس هیئت عامل
  22044069

معاونت صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی

 • حمید بازارگان

  معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی
  22051841
 • محمدرضا رأفت

  مدیر توسعه صنایع انرژی
  22044116
 • سیدمحمدموسوی

  مدیر اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
  22044032
 • حسین مهویدی

  مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو
  22044136

معاونت نوسازی و بهره برداری

 • محمد نوری امیری

  معاون نوسازی و بهره برداری
  22044077
 • میرداود اوجاقی

  مدیر بهره برداری
  02122043100
 • محمدعلی عزیزمحمدی

  مدیر نوسازی صنایع و توسعه منطقه ای
  22044263
 • شاهپور رستم زاده

  مدیر اجرای طرح های صنعتی
  22044067

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • حسن نصر اصفهانی

  مدیر منابع انسانی
  22044070
 • محمد محسن وند

  مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی
  22050041
 • محمود لیائی

  مدیر مهندسی سازمان و فناوری اطلاعات
  22043085
 • مرتضی واسعی

  مدیر برنامه ریزی بودجه و ارزیابی
  23862070

معاونت مالی و اقتصادی

 • حسن شیخ نیا

  معاون مالی و اقتصادی
  22050438
 • مرتضی دین پرور

  سرپرست مدیریت امور مالی
  22044132
 • بهزاد جعفری قوشچی

  مدیر خدمات و پشتیبانی
  22044111
 • مژگان قشقایی

  مدیر تأمین منابع مالی و سهام
  23862122
 • علیرضا محرمخانی

  مدیر حسابرسی و امور مجامع
  22044133

معاونت توسعه صنایع حمل و نقل

 • بهزاد اعتمادی

  معاون توسعه صنایع حمل و نقل
  23862250
 • محمدرضا حسینی

  مدیر توسعه صنایع دریایی
  22044018
 • محمدرضا شیخ عطار

  مدیرتوسعه صنایع ریلی و خودرو
  22044020

مدیریت های مستقل

 • سیدفرجام کمانه

  مدیر ارتباطات
  22051948
 • مهدی فرزین فخر

  مدیر حوزه هیئت عامل
  22055040
 • هاجر گل محمدی

  سرپرست مدیریت امور بین الملل
  22043087
 • ساعد شهسوار

  مدیر امور حقوقی
  23862026
 • امیرهوشنگ نوفلاح

  مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
  22043096
 • علی دهشیری

  مسئول هسته گزینش
  02123862507
 • محسن الیاسی

  مدیرکل دفتر مرکزی حراست
  22044156-7