از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksPrevious-Org-Boards

IDRO

مدیریت های مستقل

 • رضا نیازمند

  1346-1350
 • منوچهر تسلیمی

  1351-1356
 • هوشنگ ثابتی

  1356-1357
 • هوشنگ مخلصی

  1357-1358
 • سیروس شاه خلیلی

  1358
 • حسن صدر

  1358-1360
 • اعظم قلی زاده پاشا

  1360
 • بهروز شجاعیان زنجانی

  1360-1361
 • منوچهر صنیع پور

  1361
 • سید مصطفی هاشمی طبا

  1363-1364
 • محمد باقریان

  1364-1366
 • بهزاد نبوی

  1366-1367
 • سید ابوالحسن خاموشی

  1368-1376
 • اکبر ترکان

  1376-1380
 • رضا ویسه

  1380-1384
 • مهدی مفیدی

  1384-1386
 • احمد قلعه بانی

  1386-1388
 • سید مجید هدایت

  1388-1391
 • غلامرضا شافعی

  1391-1393
 • سیدرضا نوروززاده

  1393-1394
 • رئیس هیئت عامل

  1394-1397
 • رئیس هیئت عامل

  1398 - 1399
 • رئیس هیئت عامل

  1401 -1399

معاونت مالی و اقتصادی


معاونت برنامه ریزی و توسعه


معاونت نوسازی و بهره برداری


معاونت صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی


معاونت توسعه صنایع حمل و نقل


ریاست هیأت عامل


​​​