از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksResume

IDRO

دكتر منصور معظمي

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ceo_pic.jpg 

سوابق اجرائي

مدير نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه – 1365 – 1359
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ملي گاز مايع ايران – 1368-1365
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت پتروشيمي خارك – 1371- 1368
مدير برنامه ريزي و توسعه و عضو هيأت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي – 1377-1371
(همزمان بطور متناوب عضو هيأت مديره شركتهاي پتروشيمي ، اراك ، خراسان ، تبريز، پژوهش
و فناوري – سرمايه گذاري پتروشيمي – آبادان – كربن- راهبران پتروشيمي )
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي – 1379-1377
(همزمان عضو هيأت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي )
سفير جمهوري اسلامي ايران در كشور برزيل آكروديته كشور بوليوي-1383-1379 (47 ماه)
مدير اداري و آموزش شركت ملي صنايع پتروشيمي -2/2/1383 تا 12/10/84
معاون توسعه منابع انساني و پژوهش وزارت نفت از 13/10/1384 تا 8/2/1387
مديرعامل شركت سرمايه گذاري پتروشيمي از 9/2/1387 تا 9/2/1388
مشاور وزير نفت : به مدت يكسال
سرپرست معاونت اموربین الملل و بازرگانی وزارت نفت از  26/5/1392تا 20/7/1392           
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از 20/7/1392  تا 3/8/1394
عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت تاكنون

سوابق تحصيلي

ديپلم رياضي – دبيرستان ادب – اصفهان -1353
فوق ديپلم راه و ساختمان – انستيتو تكنولوژي اصفهان- 1355
ليسانس شيمي – دانشگاه اصفهان- 1358 – 1353
فوق ليسانس مديريت دولتي – مؤسسه آموزش عالي برنامه ريزي و مديريت – 1368
طي دوره دكتراي مديريت استراتژيك – دانشگاه عالي دفاع ملي – 1375-1370
فوق ليسانس مهندسي صنايع – دانشگاه صنعتي اميركبير – 1378-1375
دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی ) دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تدريس

دانشگاه علامه طباطبائي – 1386- دوره كارشناسي ارشد
مركز آموزش مديريت دولتي – 1378-1375 – دوره كارشناسي
دانشگاه افسري – 1372-1366 – دوره كارشناسي
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد جنوب – 1378تا كنون
مؤسسه آموزش عالي پيام- 1388تا1390
مراكز آموزش پتروشيمي – 1377-1376 – آموزش ضمن خدمت كاركنان،1388تاكنون
دانشگاه شهید بهشتی 1387 تاکنون
دانشگاه صنعت نفت1390 تاكنون

دروس تدريس شده

تئوريهاي سازمان و مديريت
بودجه
مباني سازمان و مديريت
بهره وري در منابع انساني (ارشد)
بازاريابي بين الملل
رياضيات عمومي/پايه/رياضيات در مديريت
حقوق تجارت ،بازرگاني
کارآفرینی
سيستم اطلاعات مديريت
بازاريابي ومديريت بازار(ارشد)
مديريت رفتار سازماني (ارشد)
مديريت منابع انساني پيشرفته (ارشد)
مديريت استراتژيك پيشرفته (ارشد)
مديريت استراتژيك
روش تحقيق
 

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي و انجمن ها

مدير مسئول فصلنامه علمي پژوهشي ارزش آفريني ونوآوري(91تاكنون)
مشاور علمي فصل نامه علمي پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت نفت(90تاكنون)
عضو هیئت تحریریه نشریه صنعت و دانشگاه: (نشریه علمی و ترویجی) از سال 1388 تاکنون
عضو هيأت علمي مجله تازه هاي انرژي از سال 1388 تاکنون
عضو شوراي پژوهشي مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي – احكام شماره 3524 مورخ 21/12/1386 و 346/د مورخ 19/12/88 13تاكنون
نائب رئیس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی از سال 1389 تاکنون
نائب رئیس انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی از سال 1389 تا1391
نائب رئيس انجمن جمعيت ايراني، همكاريهاي دولت ، دانشگاه – 1386تاكنون
عضو انجمن مديريت منابع انساني 1383 تاكنون
عضو شوراي پژوهش شركت ملي صنايع پتروشيمي حكم شماره 2735/1/1 مورخ 3/10/1375 معاون وزير نفت در امور پتروشيمي
عضو شوراي مركز تحقيقات پليمرو پتروشيمي – حكم شماره 18781/ و مورخ 24/8/65 وزير علوم و آموزش عالي
عضوشوراي پژوهشي پژوهشكده مديريت موسسه مطالعات بين المللي انرژي حكم شماره 6941مورخ 14/10/92
عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت 1392 تاكنون

مقالات علمي پژوهشي

• الويت بندي شاخصهاي مؤثر در آشكارسازي دانش پژوهان در مراكز تحقيق و توسعه (موردكاوري پژوهشگاه صنعت نفت) – چاپ مجله پژوهش نفت زمستان 1387 با همكاري دكتر مصطفي جعفري – پيمان اخوان و نازلي مهديون
• ارائه مقاله (ارائه پوستري) هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت 26/9/1388دانشگاه صنعتي شريف – سالن ابن سينا نامه شماره 3713 مورخ 17/9/1388– دكتر مشايخي دبير كنفرانس
• مدل سازي انتقال جرم قطرات غير كروي در برجهاي مايع – مايع – نامه شماره 5557/3355 مورخ 13/4/88 دكتر علي اكبر سيف كردي سردبير مجله – با همكاري آقايان داريوش باستاني و مسعود پناهي
• بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار لاستيك EPDM شماره 59 مجله پژوهش نفت با همكاري خانمها فلورا شائق، فاطمه ركابدار، مهرداد شجاعي
• برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف چشم انداز با استفاده از تحليل شكاف ، مصاحبه گروه كانوني و تحليل SWOT با همكاري خانم آزاده دباغي
• بررسي رابطه ابعاد شناختي ،رابطه اي وساختاري سرمايه اجتماعي با رضايت واسترس شغلي منابع انساني (مورد مطالعه:شركت پتروشيمي قائد بصيرگلپايگان )-فصلنامه علمي پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت نفت(نامه شماره 7961 مورخ 13/10/1391) –سردبير فصلنامه –باهمكاري آقايان دكتر عبدالمنافي و دكتر محمود غلامي
• طراحي مدل وفاداري رفتاري مشتري در بازاريابي محصولات پتروشيمي ايران-فصلنامه علمي پژوهشي نوآوري وارزش آفريني (نامه شماره337/84مورخ 17/12/92)(عباس حاجي كريمي وسركارخانم دكتر جزني)
• بررسي عوامل موثربر وفاداري دربين طبقات مختلف مشتريان محصولات پتروشيمي ايران –فصلنامه علمي پژوهشي مديريت منابع انساني درصنعت نفت (نامه شماره 1178مورخ25/1/93) (عباس حاجي كريمي وسركارخانم دكتر جزني)
• ارايه مدل مفهومي ثبت دانش منابع انساني در پروژه هاي اجرايي صنعت نفت–فصلنامه علمي پژوهشي مديريت منابع انساني درصنعت نفت (نامه شماره 4637مورخ08/7/93) (خانم مهديون)
• راهبرد هاي صنعت نفت در شرايط تحريم با تمركز بر سرمايه هاي انساني
(Strategies for petroleum industry in sanction situation by focusing on human capital
(منصور معظمي –نرگس آشتياني)
 

مقاله در ژورنالهاي خارجی ISI

 
Comparative analysis of challenges of organizational culture in twoprivate and public sectors of irans petrochemical industry industry and its impact on effectiveness of human resources Mangemant practices (published in IJCRB
.JULY Edition 2011-vol.3.NO 3.
 
The necessity of developing an Energy Strategic Plan for sustainable development path: Case study of Iran s energy sector
چاپ شده درIN DIAN jour nal of natural scinces ژوئن2015
 
Int.j.Services and Operations Management.vol.21,NO.4,2015
Studying the impact of challenges training system on effectiveness of human resources management practices (case study:iran s petrochemical industry)
Hadi Teimouri – Mansour moazami – Kouroush Jenab
 
The Necessity of Developing an Energy Strategic Plan for Sustainable Development Path : Case of Iran s Energy Sector ***mansour moazami .. azam mohammad bagheri and nazly mahdioun
Indian Journal Of Natural Sciences vol.5/Issue30/June2015 ISSN:0976-0997

كتابها

كتاب برزيل سرزمين فرصتهای ناشناخته : چاپ موسسه مطالعات بين المللي انرژي
كتاب هند بوك مديريت پروژه هاي نفت، گاز ،‌پتروشيمي – گروه نويسندگان
تجزيه وتحليل وضعيت موجود و مطلوب تقاضاي انرژي در صنايع پتروشيمي – طرح جامع انرژي كشور ( موسسه مطالعات بين المللي انرژي ) گروه نويسندگان
تجزيه وتحليل وضعيت موجود و مطلوب تقاضاي انرژي در صنعت – طرح جامع انرژي كشور ( موسسه مطالعات بين المللي انرژي ) گروه نويسندگان
تجزيه وتحليل وضعيت موجود و مطلوب تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي – طرح جامع انرژي كشور ( موسسه مطالعات بين المللي انرژي )جلد 1 گروه نويسندگان
تجزيه وتحليل وضعيت موجود و مطلوب تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي – طرح جامع انرژي كشور ( موسسه مطالعات بين المللي انرژي )جلد 2 گروه نويسندگان
شركت هاي نفتي برتر ومديريت منابع انساني : چاپ موسسه مطالعات بين المللي انرژي 

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي

بررسي اجمالي علم و تحقيقات و فناوري در ايران / صنعت نفت 1386 – هفته پژوهش – دانشگاه صنعتي شريف
كارآفريني در صنعت نفت ، همايش كارآفريني – سالن اجلاس سران 2/3/1386
پژوهش و فناوري در صنعت نفت – وزارت نفت – سمينار مسئولين پژوهشي صنعت نفت – آذر ماه 1385
نقش نيروي انساني در راستاي بهره وري – سمينار مديران ارشد صنعت نفت در 3/3/1383
نفت و امنيت ملي 1387
رويكردهاي نوين در طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع 8/3/1386
مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي بين المللي داخلي – خارجي
فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران – كويت 26-27 اكتبر 1998
فرصتهاي استراتژيك براي منابع انساني (اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك 22-23) سال 1386
منابع انساني در صنعت نفت – راهبردها و چالش ها – چهاردهمين همايش بين المللي نفت و گاز – سالن صدا وسيما 18 ژوئن 2008
فناوري و نقش آن در توليد ثروت 29-30 ارديبهشت 1389
چهاردهمين همايش بين المللي نفت ، گاز و پتروشيمي هتل المپيك  

دست نوشته ها 

جزوه درس مديريت بهره وري منابع انساني – كارشناسي ارشد – دانشگاه علامه طباطبائي
پتروشيمي ديروز – امروز – فردا – 1375 سازمان برنامه و بودجه
امريكاي لاتين 1383 – وزارت امور خارجه
صنعت نفت در يك نگاه – 1386 – وزارت نفت
تئوريهاي سازمان و مديريت – مركز آموزش مديريت دولتي – 1375
جايگاه پتروشيمي در اقتصاد كشور – 1384
دهها مقاله در روزنامه هاي معتبر داخلي
عضويت در همايش هاي داخلي
رئيس هشتمين كنفرانس بين المللي همكاريهاي دولت / دانشگاه / صنعت – 1384
عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس منابع انساني – 1387
رئيس شوراي سياستگذاري سومين كنفرانس توسعه منابع انساني – 1386
عضو كميته علمي همايش بين المللي مديريت منابع انساني صنعت نفت – 1388 حكم شماره 453 مورخ 1/7/1388
رئيس اولين كنفرانس بين المللي پتروشيمي 1378 – سالن صدا و سيما – حكم معاونت وزير نفت
رئيس سومين همايش توسعه فناوري در صنعت نفت 1387 (وزير نفت – معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور)
عضو پانل مديريت و هيأت علمي چهاردهمين كنفرانس بين المللي نفت و گاز و پتروشيمي نامه شماره 19876 مورخ 25/2/1389

ساير

عضو هيأت امناء دانشگاه صنعت نفت حكم شماره 1759/15 مورخ 5/4/1385 وزير علوم تحقيقات و فناوري
عضو هيأت امناء مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي حكم شماره 7324/15 مورخ 1/11/1384 وزير علوم تحقيقات و فناوري
رئيس كميسيون دائمي هيأت امناء موسسه مطالعات بين المللي انرژي حكم شماره 18524/1/1 مورخ 13/8/1385 وزير نفت
عضو شورای پژوهش موسسه مطالعات بین المللی انرژی از سال 1389 تا کنون
عضو كارگروه سند چشم انداز وامورنخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم شماره4928-9493-مورخ 29/02/1392
عضو هيات مديره انجمن نفت حكم شماره 261374/10/11 مورخ 23/06/1391وزيرمحترم نفت
عضو كميته منتخب علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي حكم شماره 8078 د.ر مورخ 19/10/1391 رئيس موسسه
عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده مديريت ومنابع انساني حكم شماره 7571د.ر مورخ 29/09/1391 رئيس موسسه
عضو شوراي هم انديشي موسسه مطالعات بين المللي انرژي حكم شماره 8080 د.ر مورخ 19/10/1391 رئيس موسسه
مدير مسئول سايت ديپلماسي انرژي ( موسسه مطالعات بين المللي انرژي) – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391

پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان

• كاربرد فرآيند برنامه ريزي استراتژيك : در صنعت پتروشيمي كارشناسي ارشد – حسن چراغي – شهريور 1377 – سازمان مديريت صنعتي – استاد راهنما : دكتر خليلي شوريني – استاد مشاور : دكترمنصور معظمي
• بكارگيري تصميم گيري گروهي فازي براي انتخاب شركاي مناسب در پروژه هاي سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي – كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران – سليمان كيميا گري
• استاد راهنما: دكتر فريبرز جولائي – استاد مشاور : دكتر منصور معظمي ، دكتر قدسي پور
• مطالعه ويژگيهاي سازماني و تأثير آن بر كارآفريني سازمان مطالعه موردي شركت نفت و گاز پارس
• كارشناسي ارشد : دانشگاه علامه طباطبائي – پائيز 1385 – عليرضا كوشكي جهرمي – استاد راهنما : دكتر داور حسين پور – استاد مشاور : منصور معظمي
• بررسي تأثير عوامل رضايتمندي شغلي و رضايت مندي محيط شغلي در بهره وري كاركنان داراي مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم در پتروشيمي (مطالعه موردي شركت پتروشيمي خارك) كارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران – 1374 – محمد جواد گودرزي – استاد راهنما : دكتر اصغر مشبكي – اساتيد مشاور : دكتر محمدجواد اصغرپور – منصور معظمي
• مدل سازي چند معياره خاكستري شبكه زنجيره معكوس سبز (مطالعه موردي :ازدياد برداشت نفت با استفاده ار دي اكسيد كربن) باشماره نامه 14627/50 مورخ 14/02/92 دانشكده مديريت دانشگاه تهران – دانشجوي دكترا خانم دباغي
• داوررساله دكترا آقاي سليمان فهيمي دانشجوي دكتراي دانشگاه صنايع و معادن نامه شماره 1795/ص مورخ 02/05/1392
• بررسي ميزان بلوغ تجارت الكترونيك وارائه راهكار مناسب در صنعت نفت (موردي شركت كالاي نفت (دانشجو آقاي مهدي اسلام زاده- كارشناس ارشد MBA – دانشكده مديريت تهران
• سياستهاي قيمت گذاري فرآورده ها ي آروماتيك در ايران – كارشناسي ارشد –آقاي حميد تابلي- دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد – دانشكده امام صادق (ع) شماره نامه3748 مورخ31/01/1378
• طراحي سبد استراتژيهاي “تثبيت امنيت انرژي” درايران با استاده از مدل MCDM دكترا-مهندسي صنايع خانم مريم عابديان- پژوهشگاه مواد وانرژي – نامه شماره 181843 مورخ 13/12/1392
• شناسايي و رتبه بندي عوامل اثرگذار نوآوري كسب وكار بر موفقيت نام تجاري صادراتي –كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب استاد راهنما منصورمعظمي دانشجو زهرا صفائي
• طراحي الگوي كلان ديپلماسي انرژي ج.ا.ا با رويكرد امنيت و منافع ملي دانشجو دوره نوزدهم دكترا مديريت راهبردي دانشگاه دفاع ملي سيد مجيد قافله باشي طي نامه شماره 18/8/161/16/مد تاريخ: 21/5/92
• نقش عوامل تاثير گذار بر رفتار مصرف كننده نسبت به نام هاي تجاري فروشگاه (شهروند) دانشگاه ازاد تهران جنوب استاد راهنما: دكتر عبد الله نعامي * استاد مشاور: دكترمنصور معظمي * دانشجو :علي اكبر حسن لو (ارشد)
• شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري خدمات بازاريابي (مخابرات) دانشگاه تهران جنوب خانم محبوبه فرقاني نيا استاد مشاور :دكتر سليماني * استاد راهنما : دكتر منصور معظمي
• بررسي بومي سازي توليد كاتاليزهاي مورد مصرف در صنعت نفت ايران دانشگاه صنايع ومعادن استاد راهنما : دكتر چاوشي* داور :دكتر منصور معظمي دانشجو مقطع دكتراي DBM آقاي فهيمي
• اثرات ابعاد نگرشي وانگيزشي خريدار بر خريد اينترنتي (شركت همكاران سيستم) دانشجو : سعيد آرزومند دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – استاد راهنما :دكترمنصورمعظمي جلسه شوراي پژوهشي 31/3/94 شماره نامه م-158 مورخ 20/4/94
• تاثير محيط خارجي ونقش تعديل گري بازار گرايي صادرات برعملكرد صادراتي (مورد مطالعه: صنعت مواد غذايي)دانشجو: هومان جمشيدي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – استاد راهنما :دكترمنصورمعظمي جلسه شوراي پژوهشي 31/3/94 شماره نامه م-158 مورخ 20/4/94
• تاثير نقش اعتماد در مرتبط كردن رفتارهاي تعهد به برند و رفتار هاي شهروندي برند كاركنان خطوط هواپيمايي (نمونه موردي :شركت هواپيمايي ماهان) دانشجو نرگس شهابي دانشجوي كارشناسي ارشدرشته مديريت بازرگاني استاد راهنما :دكترمنصورمعظمي جلسه شوراي پژوهشي 1/6/94 شماره نامه :م-262 مورخ 24/6/94
• سنجش ارتباط ميان ويژگي هاي شخصيتي مصرف كنندگان , شخصيت برند و عشق برند دانشجو صبا كمالي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – استاد راهنما :دكترمنصورمعظمي جلسه شوراي پژوهشي 31/3/94 شماره نامه م-158 مورخ 20/4/94

فعاليتها وطرح هاي علمي پژوهشي 

مدير اجرائي طرح جامع انرژي كشور – حكم شماره 1152/9 مورخ 17/2/1366 معاونت امور زيربنائي وزارت برنامه و بودجه
تدوين گزارش انرژي در حمل و نقل – طرح جامع حمل و نقل – نامه شماره 213 مورخ 9/6/1367مجري طرح مطالعه جامع حمل و نقل كشور
پروژه ترازيابي فرآيند هاي مديريت منابع انساني در شركتهاي نفتي جهان : موسسه مطالعات بين المللي انرژي شماره 9170400182 مورخ 15/11/1391
بررسي عوامل موثر برانگيزش وميزان رضايت منديي كاركنان حراست شركت ملي نفت ايران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي شماره 91731001820 مورخ 01/06/1391
داوري كتاب :بررسي احداث خط لوله تركمنستان به افغانستان و پاكستان وهند (TAPI) وتاثير آن بر بازار گاز ايران –جلسه 360 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
داوري كتاب : كتاب منتج از طرح ژئوپلتيك تنگه هاي استراتژيك جهان واهميت آنها در امنيت جلسه 359 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
دواري كتاب : مباحث جاري در مديريت جلسه 350 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر ترجمه كتاب :Strategic Human Resource Management -جلسه 328 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح بررسي فرآيند مديريت منابع انساني در شركت ملي نفت چين (CNPC) – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح بررسي فرآيند مديريت منابع انساني در شركت ملي نفت برزيل (پتروبراس) – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح بررسي فرآيند مديريت منابع انساني در شركت ملي نفت مالزي (پتروناس) – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح بررسي سازمانهاي مطالعاتي وپژوهشي پيشرو حوزه انرژي چهان – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح مديريت خروج از خدمت (اصول ، الگو ها و فرآيندها) وتحليل آن در صنعت نفت – شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح تدوين آيين نامه ها ودستور العمل هاي موضوع ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه – جلسه 366 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
ناظر طرح : طرح اقتصاد مقاومتي – جلسه 366 شوراي پژوهش – نامه شماره 5012/م پ مورخ 13/06/1391
مجمع كنفدراسيون صنعت ايران – نامه شماره 4409 – 83 مورخ 1/10/1383
معاونت وزير نفت در امور پتروشيمي نامه مورخ 29/10/1383
وزير امور خارجه نامه مورخ 25/2/1383
وزير برنامه و بودجه نامه شماره 10999/1 مورخ 8/10/1365
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نامه شماره 537/1/1 مورخ 13/2/1377
وزير نفت در هامش نامه شماره 1566/1/1 مورخ 2/4/1378
لوح سپاس – مركز كارآفريني دانشكده فني و مهندسي
وزير نفت – معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور 1386
لوح سپاس – جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر سال 1393 *مولف كتاب برتر با عنوان “شركت هاي نفتي برتر و مديريت منابع انساني ” شماره :6323/د.ر مورخ 21/10/93