از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksHome

​​​

این سازمان با در نظر گرفتن تجربه موفق خود در ايجاد و راه‌اندازي منطقه ويژه اقتصادي شيراز در سنوات گذشته برای برقراری ارتباط تجاری و بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت اجرا و بهره‌برداري مناطق ويژه اقتصادي جهرم و گرمسار اعلام آمادگي نمود که بر همين اساس هيأت وزيران طي مصوبه‌های جداگانه‌اي ايجاد و بهره‌برداري از اين مناطق را به این سازمان محول نمود.

مطالعات راهبردي و فني اقتصادي مناطق ويژه نامبرده از طريق شرکت‌هاي مهندسين واجد صلاحيت انجام پذيرفته است.