از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksHome

IDRO

ایدرو به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پشتیبانی از فعالیت های تجاری، صنعتی با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال مولد، جذب فن آوری های نوین، صادرات مجدد و شکوفائی اقتصاد منطقه ای تلاش کرده است و زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق ویژه اقتصادی را فراهم سازد.


بر این اساس هیئت وزیران در مصوبه های جداگانه ایجاد و بهره برداری از این مناطق (گرمسار – جهرم و کاوش) را به این سازمان محول کرد.