از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksSellStockInfo

IDRO
  
  
آمار كل واگذاريها از سال 1369 تا 1392.pdfآمار كل واگذاريها از سال 1369 تا 1392
آمار كل واگذاريها تا 5-6-93.xlsآمار كل واگذاريها تا 5-6-93
اهم مطالب مديريت تامين منابع مالي از ابتداي سال 1395 تاكنون.pdfاهم مطالب مديريت تامين منابع مالي از ابتداي سال 1395 تاكنون
جدول واگذاري سهام بابت تامين كسري تعهدات صندوق فولاد در سال 1394.pdfجدول واگذاري سهام بابت تامين كسري تعهدات صندوق فولاد در سال 1394
روش فروش آمار كل واگذاريها از سال 1369 تا 1392.pdfروش فروش آمار كل واگذاريها از سال 1369 تا 1392
فروش سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سال 1369 لغایت 1393.xlsفروش سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سال 1369 لغایت 1393