از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

توسعه سرمایه گذاری صنعتی

​​​توسعه و ترويج سرمايه‌گذاري از وظايف مهم و قانوني سازمانهاي توسعه‌اي محسوب مي‌گردد. اين وظيفه مهم با تاكيد بر صنايع مهم، استراتژيك و داراي اولويت نظير صنايع حمل و نقل، تجهيزات سازي، زيربنائي، ساختماني، شيميايي، تبديلي و غذايي بر عهده اين سازمان است. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بررسي چرخه‌هاي صنعتي كشور و تعامل با صنعت‌گران، كارآفرينان، شركتهاي مشاوره صنعتي و صاحبان ايده، فرصتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي كشور را شناسائي نموده و با تهيه گزارش‌هاي امكان‌سنجي اين ايده‌ها را در چارچوبي استاندارد به سرمايه‌گذاران معرفي مي‌نمايد.

با توجه به فرصت ايجاد شده در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي سرمايه‌گذاري سازمانهاي توسعه‌اي، در برخي از طرحها كه داراي اولويت استراتژيك براي كشور باشند، ايدرو با اولويت مشاركت با بخش غيردولتي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و طي فرايندي جامع پس از مطالعه، بررسي و تصويب طرح هاي بزرگ صنعتي نسبت به اجراي اين طرح‌ها اقدام مي‌نمايد.​
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  بر مبناي سياست‌هاي كلی اصل44 قانون اساسي و در چارچوب راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتي مناطق محروم نسبت به برنامه‌ريزي جهت شناسايي توانمدیهای سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي مناطق مختلف اقدام نموده و همواره پذیرای مشاركت و نظرات سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصی بوده است. همچنین این سازمان در راستای ایفا نقش توسعه‌ای خود از طریق سرمایه گذاری های صنعتی تعداد قابل توجهی طرح صنعتی متناسب با مزیت های نسبی استانها تعریف که هنگام سفر استانی هیات محترم دولت در جلسات توسعه  سرمایه گذاری استانها برای استفاده بخش غیردولتی به متقاضیان ارائه می‌گردد.طرح‌هاي مهمي که با مشاركت این سازمان و بخش خصوصي در چند سال اخير به بهره‌برداري رسيده است تاثير قابل توجهي در استان ها داشته است که برخی از مهمترین آنها را مي‌توان به طرحهاي توليد قطعات و مجموعه‌های پرسی خودرو در استان تهران ، انواع ظروف اوپال و پيركس در استان خراسان رضوی، توليد واگنهای باری و مسافری در استان کرمان ، توليد انواع پيستون در استان قزوین، توليد انواع پارچه‌هاي پرده‌اي در استان سمنان، توليد خمير مايه و توليد انواع كاشي در كرمانشاه، توليد لوله‌هاي GRP در استان آذربایجانشرقی، تولید درب و پنجره upvcدر استان خراسان جنوبی، تولید رینگهای آلومینیومی خودرو در استان مرکزی، تولید پلی استر پلی ال در استان لرستان، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های احداث 1182 واحد مسکونی در فاز 3 شهر جدید پرند و پروژه احداث 5394 واحد مسکونی در فاز 5 شهر جدید پرند با بهره گیری از سیستم های نوین ساختمانی، احداث 3 باب مدرسه در مناطق زلزله زده استان آذربایجانشرقی و.... اشاره کرد.
به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44، سازمانهاي توسعه اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شرکت مادر تخصصي ذي ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غير دولتي براي سرمايه گذاري بدون مشارکت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يک ماده (2) اين قانون در مناطق کمتر توسعه يافته مي توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه گذاري مشترک با بخشهاي غير دولتي نمايند . سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشارکت بايد ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود .

نوع طرحهاي اقتصادي ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمايه گذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به طور مشترک تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه گذاريها را همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد .

حکم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد