از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

گسترش پروژه‌های کلان انرژی و زیربنایی

IDRO
اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، یکی از مهمترین زمینه‌های کاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ابتدا تأسیس به شمار می‌رود. انجام این پروژه‌ها به همت این سازمان و یا شرکتهای زیرمجموعه آن سبب افزایش سرعت کشور در مسیر توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و خلق ثروت ملی گردیده است.در سالهای اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت خود در حوزه اجرای پروژه‌های کلان را در توسعه میدان گازی پارس جنوبی متمرکز نموده و از طریق مشارکت در این طرح ملی، نقش قابل توجهی در افزایش تولید گاز کشور ایفا نموده است.

 

سازمان در بین برترین پیمانکاران جهان

  
  
حضور سازمان گسترش در بين برترين پيمانكاران جهان.pdfحضور سازمان گسترش در بين برترين پيمانكاران جهان