از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksAward

جایزه تعالی منابع انسانی

با افزايش سرعت تغيير و تحولات علم و تكنولوژي در دنيا ضرورت خروج از حالت ايستايي و حركت در مسير رشد براي سازمان‌ها الزامي است. توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، در همه ابعاد، توسط انسانها محقق مي‌شود. پيچيدگي‌هاي موجود در محيط كسب و كار ايجاب مي‌كند كه منابع انساني سازمان‌ها، از دانش و مهارتهاي بيشتر و مؤثرتري برخوردار باشند. برنامه‌ريزي براي پرداختن به اين موضوعات و بسياري موضوعات ديگر، جز در يك چارچوب مديريتي يكپارچه امكان‌پذير نيست. براي اين منظور “مدل تعالي منابع انساني” به جامعه مديران كشور معرفي شده است.

 

تاريخچه

مهمترين و جديدترين رويکرد به ارزيابی حوزه‌های مرتبط با منابع انسانی يک سازمان، تعالی منابع انسانی است. اين رويکرد از معيارها و شاخص‌های برتر در حوزه‌های مرتبط با منابع انسانی يک سازمان استفاده می‌کند، به گونه‌ای که حرفه‌ای‌های منابع انسانی از طريق آنها می‌توانند با ارزيابی مستمر فعاليت‌ها، رويه‌ها، فرآيندها و نتايج منابع انسانی شان، نقاط قوت و حوزه‌های بهبود خود را شناسايی کرده و برای بهبود آنها، برنامه‌ريزی نمايند.
امروزه بسياری از کشورهای دنيا، علاوه بر تشويق سازمان‌ها و شرکت‌ها به پيروی از مدل‌های تعالی سازمانی از جمله ای. اف. کيو. ام، بالدريج و دمينگ، از طريق مؤسسات و انجمن‌های حرفه‌ای مديريت و توسعه منابع انسانی به شرکت‌ها و سازمان‌هايی که در حوزه منابع انسانی شان به موفقيت‌های چشمگيری دست پيدا کرده باشند، جوايز و استانداردهايی در سطح ملی و بين‌المللی اعطاء می‌کنند، که از جمله آنها عبارتند از : جوايز تعالی منابع انسانی انجمن مديريت منابع انسانی آمريکا، استاندارد سرمايه‌گذاری در منابع انسانی (آی. آی .پی) انگلستان، استاندارد توسعه گر (پی . دی) سنگاپور.
 

تاريخچه در ايران

طراحي “مدل تعالي منابع انساني” و برپايي “جايزه تعالي منابع انساني” كه مي‌تواند نقش اساسي در توسعه مفاهيم، الگوها و فعاليت‌هاي حوزه منابع انساني در سازمان‌ها و شركت‌ها داشته باشد، با حمايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تلاش انجمن مديريت منابع انساني ايران و بسياري از استادان، كارشناسان و متخصصان و مشاوران منابع انساني ايران و در قالب كميته‌هاي تخصصي سامان يافت.
طراحي اين مدل 4 سال به طول انجاميد، كه در آن با مطالعه عميق محتوي مدل‌ها و نظريه‌هاي معتبر و همچنين رويه‌هاي برتر مرتبط با منابع انساني، اطلاعات مرتبط با موضوع تحقيق جمع‌آوري، تحليل و طبقه‌بندي شده است. همچنين، ديدگاههاي كارشناسان دانشگاهي و سازماني در رابطه با تأييد روايي مدل مورد بررسي قرار گرفته است.
“جايزه تعالي منابع انساني” براي اولين بار در سال 1388 اجرا و بصورت ساليانه برگزار مي‌گردد.
 

تعالي منابع انساني

تعالي منابع انساني چارچوب بسيار مؤثري است كه مي‌تواند شركت‌ها و سازمان‌ها را در حوزه منابع انساني به سوي تعالي منابع انساني رهنمون نمايد. به عبارت روشن‌تر، تعالي منابع انساني چارچوب جامعي از ارزش‌هاي محوري، معيارها و شاخص‌هاي برتر در تمامي ابعاد منابع انساني يك سازمان است كه به حرفه‌اي‌هاي منابع انساني سازمان‌ها كمك مي‌كند تا با ارزيابي مستمر حوزه منابع انساني، نقاط قوت و حوزه‌هاي بهبود خود را شناسايي و براي بهبود آنها برنامه‌ريزي نمايند.
بنابراين مدل تعالي منابع انساني مي‌تواند به مثابه يك ابزار مؤثر در ارزيابي حوزه منابع انساني سازمان‌ها و شركت‌ها مورد استفاده واقع شود. چارچوب اين مدل در قالب سه بخش راهبردها، فرآيندها و نتايج سازمان يافته و داراي 9 معيار و 30 زيرمعيار است.
 

جايزه تعالي منابع انساني

جايزه تعالي منابع انساني بر اساس مفاد نظام‌نامه و دستورالعمل‌هاي آن به برترين سازمان‌هاي ايراني كه حائز شرايط لازم براي قرار گرفتن در يكي از سطوح تعالي حوزه مديريت منابع انساني باشند اعطاء مي‌گردد.
كليه سازمان‌هايي كه يكي از اهداف استراتژيك خود را رسيدن به تعالي در حوزه مديريت منابع انساني مي‌دانند، مي‌توانند متقاضي شركت در اين جايزه باشند. اجراي اين مدل به تفكيك در دو گروه سازمان‌هاي بزرگ و سازمان‌هاي كوچك و متوسط (SME's) صورت مي‌گيرد.
 

اهداف جايزه تعالي منابع انساني

  ايجاد فضاي رقابتي مناسب ميان سازمان‌ها
  فراهم آوردن امكان تبادل تجربيات موفق ميان آنان
  انتخاب، معرفي و قدرداني از سازمان‌هاي برتر در حوزه مديريت منابع انساني