از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksBenchmarking

مرکز بهینه کاوی توسعه منابع انسانی

دنياي كسب و كار كه به دنياي رقابت، سرعت و نوآوري شناخته شده است، طي زمان آينده نه تنها آرامشي بر آن حاكم نمي‌گردد، بلكه همواره متلاطم‌تر و پيچيده‌تر هم خواهد شد. طبيعي است كه اگر سازمان‌ها و مؤسسات موجود قابليت تطابق با اين تغييرات پررمز و راز را نداشته باشند، به سادگي پاسخگوي نيازها، انتظارات و توقعات جديد و رو به رشد مشتريان خود نبوده و براي حفظ بقاء خود محتمل هزينه گزافي خواهند شد. لذا به موازات تغييرات حاصله در بازار كسب و كار و نيازهاي جامعه، توجه به بهسازي سازماني و بهبود عملكرد يكي از عوامل مهم بقاء و رشد محسوب مي‌شود.

براي پويايي و قابليت افزايي سازمان‌ها فنون و ابزارهاي متعددي ارائه شده كه يكي از آنها بهينه‌كاوي مي‌باشد كه در زبان فارسي به الگوبرداري، ترازيابي و محك‌زني هم ترجمه شده است. بهينه‌كاوي كه براي اولين بار در سال 1979 توسط شركت زيراكس به كار گرفته شد عبارت است از فرآيند شناسايي، درك و تطبيق استراتژي‌ها، فرآيندها و عملكردهاي اثربخش يا روشهاي برتر موجود به منظور اصلاح فرآيندها و بهبود عملكرد خود هدف بهينه‌كاوي مطالعه و ارزيابي مي‌باشد. كارايي فرآيندهاي جاري و مقايسه‌اي آنها با بهترين‌ها بوده كه در نهايت منجر به افزايش بهره‌وري و جلوگيري از اتلاف سرمايه و زمان مي‌شود. بنابراين سازمان‌ها از بهينه‌كاوي به عنوان محركي براي حفظ شرايط برتر يا پيشي گرفتن از ديگران از طريق مديريت مؤثر بر تغييرات مورد نياز به منظور به حداكثر رساندن منافع استفاده مي‌كنند.
 

بهينه‌كاوي

 • فرآيندي استراتژيك و تحليلي از اندازه‌گيري رويه‌هاي سازمان در مقايسه با يك يا چند سازمان ديگر در موضوعات مورد مطالعه
 • ابزاري جهت شناسايي، ايجاد و تحصيل استانداردها و الگوبرداري از تجارب موفق (Best Practices)
 

ضرورت ايجاد طرح پايگاه بهينه‌كاوي

 • از الزامات جهاني شدن، كار در قالب چارچوب‌هاي متداول در سطح جهاني است.
 • اصل يادگيري مقايسه‌‌اي، از بديهي‌ترين اصول تعالي سازماني است.
 • در حال حاضر مرجعي براي ارائه اطلاعات مشابه در كشور وجود ندارد.
 

اهداف طرح پايگاه بهينه‌كاوي

 • ايجاد پايگاه اطلاعاتي جهت اندازه‌گيري شاخص‌هاي منابع انساني
 • مقايسه عملكردهاي منابع انساني شركت‌هاي مختلف
 • ايجاد فضاي يادگيري از برترين تجارب و عملكردهاي منابع انساني شركت‌ها
 

مزاياي طرح پايگاه بهينه‌كاوي براي سازمان‌ها

 • اندازه‌گيري شاخص‌هاي عملكرد منابع انساني سازمان
 • مقايسه عملكرد شركت با متوسط صنعت مربوطه، پايين‌ترين عملكرد‌ها و بالاترين‌ عملكردها
 • بهره گيري از تجارب موفق سازمان‌ها
 • استفاده از بخش‌هاي جانبي پورتال اعم از مقالات، نشريات، اخبار، تازه‌ها و ...
 

سابقه طرح پايگاه بهينه‌كاوی

 • اجراي پروژه بررسي وضعيت منابع انساني و اشتغال در شركت‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي سالهاي 1379تا 1384
 • محاسبه اشتغال مستقيم و همچنين ضرايب و ميزان اشتغال غيرمستقيم حاصل از فعاليت شركت‌هاي تحت پوشش ايدرو
 • اجراي طرح مذكور در سال 1388 براي تعداد 60 شركت تحت پوشش ايدرو
 • اجراي طرح مذكور در سال 1389 براي تعداد 30 شركت تحت پوشش ايدرو
 

دسته بندی شاخص‌های منابع انسانی

 • مديريت آموزش و توسعه كاركنان
 • مديريت ايمني و سلامت كاركنان
 • مديريت روابط كار
 • مديريت حضور كاركنان
 • مديريت توسعه فرهنگ مشاركت
 • مديريت جذب، گزينش و استخدام
 • مديريت خروج از خدمت كاركنان
 • مديريت دادهها و اطلاعات كاركنان
 • مديريت پرداخت و جبران خدمات