از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksConferenses

همایش ها و کنفرانس ها

يكي از راههاي بسترسازي فرهنگي به منظور توسعه فرهنگ مديريت صنعتي در كشور و همچنين ارتقاء سطح دانش مديريت برگزاري هم‌انديشي‌هاي علمي و پژوهشي در سطح ملي و بين‌المللي مي‌باشد. كنفرانس توسعه منابع انساني و كنفرانس بين‌المللي مديريت از جمله هم‌انديشي‌هاي معتبري است كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در برگزاري آنان سهم بسزايي دارد.

کنفرانس توسعه منابع انسانی

​كنفرانس توسعه منابع انساني اولين بار در سال 1382 با هدف پوشش خلائي جدي در كشور در اين حوزه برگزار گرديد. تا پيش از اين كنفرانس، هيچ گردهمايي دوره‌اي و متشكلي در حوزه منابع انساني برگزار نشده بود بهمين دليل ايدرو، ‌به عنوان يك سازمان توسعه‌اي با همكاري ساير سازمان‌ها و انجمن‌ها، كنفرانس را سازمان داد. تاكنون 8 كنفرانس توسعه منابع انساني و 14 همايش عرصه يادگيري برگزار شده است.

 •   نهادينه نمودن مباحث توسعه منابع انساني در سازمان‌ها و بنگاه‌ها
 •   رشد و ارتقاء دانش تخصصي حوزه منابع انساني
 •   تأثيرگذاري در ساختار سازمان‌ها و بنگاه‌ها
 •   فراهم نمودن ارتباط حوزه‌هاي منابع انساني سازمان‌ها با پژوهشكده‌ها و دانشگاهها از طريق پژوهش و توسعه دانش
 •   همكاري و تعامل بيشتر بخش‌هاي كسب و كار بخصوص صنعت و دانشگاه
 •   تأثيرگذاري بر بهره‌وري منابع انساني در كل كشور كه هميشه جزو اهداف كلان مسئولان بوده است.
 • توليد ساليانه بالغ بر 250 مقاله علمي، پژوهشي و تجربه كاربردي در حوزه توسعه منابع انساني
 •   بسترسازي و ايجاد زمينه افزايش رشد بهره‌وري منابع انساني كشور
 •   تأسيس انجمن مديريت منابع انساني ايران
 •   طراحي و استقرار مدل بومي جايزه تعالي منابع انساني كه تاكنون 4 دوره ارزيابي از واحدهاي منابع انساني شركت‌هاي متقاضي برگزار   گرديده است.
 •   ارائه عناوين نوين در هر كنفرانس كه منجر به كاربرد در سازمان‌ها گرديده است. (اجراي كانون ارزيابي، طرح مديران آينده و ...)
 •   پيگيري بيانيه‌هاي پاياني كنفرانس در مراجع ذيربط نظير شوراي عالي كار، معاونت سرمايه انساني رياست جمهوري و ...
 •   توليد ده‌ها عنوان كتاب با موضوعات توسعه منابع انساني
 •   تغيير نگرش مديران ارشد سازمان‌ها و شركت‌ها نسبت به حوزه منابع انساني
 •   بسترسازي جهت ايجاد و توسعه واحد منابع انساني در ساختار سازماني شركت‌ها و سازمان‌ها
 •   الگوبرداري از موضوعات كنفرانس جهت انتخاب عناوين پايان نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه منابع انساني
کنفرانس بین المللی مدیریت

​كنفرانس بين‌المللي مديريت در ابتدا با هدف گسترش و تعميق تحقيقات انجام شده در رشته مديريت و ترويج نتايج آن برگزار گرديد. اهميت تحقق هدف مذكور براي ارتقاي كيفيت مديريت و تسريع روند توسعه و پيشرفت جامعه ايجاب نمود تا دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با مشاركت ساير دانشگاه‌ها و حمايت سازمانهاي پيشرو، اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت را در سال 1382 برگزار نمايند.
تصميم مذكور با استقبال خوبي از طرف محققان رشته مديريت، جامعه دانشگاهي و سازمانهاي صنعتي و اقتصادي كشور مواجه شد. اكثر قريب به اتفاق دانشكده‌هاي مديريت و صنايع در شكل‌گيري اين كنفرانس همكاري كردند. سازمان‌هاي اقتصادي و صنعتي پيشرو نظير هواپيمايي جمهوري اسلامي، توانير و شركت ملي گاز از آن حمايت نمودند. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و بعنوان سازماني توسعه‌اي و پيشرو در حوزه صنعت كشور علاوه بر حمايت مالي و معنوي، بعنوان يكي از برگزاركنندگان اصلي كنفرانس نقش‌آفرين بوده است.
سخنراني رياست هيات عامل سازمان در مراسم افتتاحيه كنفرانس، عضويت در كميته صنعت و كميته مديران و حضور در جلسات آن،‌ ارزيابي مقالات و تجربه‌هاي كاربردي، ارائه مقالات و تجربيات ارزيابي شده در قالب شفاهي و پوستري، حضور نمايندگان ايدرو در پانل‌ها و ميزگردهاي تخصصي، ارائه كارگاههاي تخصصي، حضور نمايندگان ايدرو در كنفرانس و كارگاههاي تخصصي و حضور در نمايشگاه جنبي كنفرانس از عمده فعاليت‌هاي ايدرو در اين كنفرانس‌ مي‌باشد. تاكنون10 كنفرانس بين‌المللي مديريت برگزار گرديده و در آذرماه 1392برگزاري يازدهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت را تجربه خواهيم كرد.

 • فراهم آوردن زمينه‌اي براي تعامل و ارائه نتايج تحقيقات دانش پژوهان رشته مديريت به منظور گسترش و تعميق فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توليد دانش مديريت مشكل گشا براي كشور
 •   فراهم آوردن زمينه‌اي براي تعامل مديران و پژوهشگران به منظور ارتقاي كاربرد دانش مديريت در سطح بنگاههاي اقتصادي و مفهوم سازي تجارب مديريتي
 •   فراهم آوردن زمينه‌اي براي تعامل سياست‌گذاران، مديران و پژهشگران به منظور ارتقاي كاربرد دانش مديريت در سطح كلان و تقويت فرآيند بازخورد از آثار و چالش‌هاي منبعث و سياست‌هاي كلان در سطح بنگاهها و سازمان‌ها