از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksExcellance

تعالی سازمانی

در يكي دو دهه اخير، بنگاهها و سازمان‌هاي اقتصادي، توليدي و خدماتي به طور فزاينده‌اي در معرض تحولات سريع و بي‌سابقه قرار گرفته‌اند. در اين ميان تئوري‌ها و جعبه ابزارهاي مرتبط با دانش و مهارت‌هاي مديريت، كمك شاياني به مديران ارشد در مواجه با عوامل محيطي حاكم بر اينگونه سازمان‌ها نموده‌اند.

روش تعالي سازماني در واقع هم به عنوان ابزار نظارتي و هم به عنوان روشي براي بهبود سيستم و فرآيندهاي كسب و كار در شركت‌ها به كار گرفته مي‌شود. از جمله اين مدل‌ها مي‌توان به مدل تعالي سازماني توسعه يافته در اروپا اشاره كرد كه اين مدل بيش از 10 سال است كه در كشور مورد استقبال سازمان‌ها و شركت‌ها قرار گرفته است.
مدل تعالي سازماني به عنوان ابزاري قوي براي شناخت نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود سازمان‌ها شناخته شده است و به عنوان يك چارچوب منسجم و به هم تنبيده مي‌تواند سيستم مديريتي سازمان‌ها را نيز تعريف كند و مديران را در به كارگيري تكنيك‌هاي مديريتي ياري دهد.
تعالي سازماني و برگزاري جايزه با همت مركز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني وابسته به سازمان مديريت صنعتي و با حمايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ايجاد گرديد. تاكنون 10 دوره جايزه تعالي سازماني برگزار گرديده است. در طي سالهاي برگزاري جايزه تعالي سازماني، يكي از روش‌هاي ارزيابي عملكرد بنگاههاي ايدرو از طريق مدل تعالي سازماني بوده است.

 

نقش و اهميت مدل در سرآمدي سازمان‌ها

  •   ايجاد يك قالب و چارچوب به هم پيوسته از فعاليت‌ها و نتايج سازمان به منظور تصميم‌گيري و سياست‌گذاري
  •   ايجاد بينش مشترك ميان افراد و مديريت در زمينه محورهاي اساسي ارزيابي و بهبود
  •   يكسان‌سازي فعاليت‌هاي ارزيابي و بهبود در سازمان‌هاي مختلف به منظور ايجاد رقابت و معرفي سازمان‌هاي سرآمدي
  •   ايجاد انگيزه رشد و سرآمدي در افراد سازمان با تكيه بر مفاهيم خودارزيابي و خوداظهاري كه در بطن مدل‌ها نهفته است
  •   ايجاد انگيزه در افراد سازمان و مديريت‌ها در صورت كسب جوايز و پاداش از سازمان‌هاي ارزيابي
  •   حصول اطمينان از توجه به كليه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف سازمان به منظور ارزيابي و بهبود

 

جايزه ملي بهره‌وري و منابع انساني

جایزه تعالی سازمانی با هدف ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق سازمان‌ها و معرفی مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای اعمال شیوه‌های مناسب مدیریتی، خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود به سازمان‌های ایرانی معرفی شده است.

كلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی كه در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌كنند، می‌توانند متقاضی این جایزه باشند. این جایزه به تفكیك در پنج بخش ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی به اجرا در می‌آید. هر یك از بخش‌‌های پنج گانه فوق نیز می‌توانند در دو گروه "سازمان‌‌های كوچك و متوسط" و "سازمان‌های بزرگ" تقسیم بندی ‌شوند كه متناسب با تعداد كاركنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.

سازمان‌های متقاضی پس از تدوین اظهارنامه آن را به دبیرخانه ارسال می‌كنند. دبیرخانه جایزه با تخصیص تیم ارزیابی به سازمان‌ها، اظهارنامه‌های آنها را در اختیار تیم‌های مشخص شده قرار می‌دهد. طبق برنامه زمانی اعلام شده توسط دبیرخانه پس از برگزاری ارزیابی انفرادی، ارزیابی تیمی، بازدید از محل، اجماع نهایی و تأیید در كمیته‌های نظارت، از سازمان‌های موفق، در همایش تعالی سازمانی كه در اسفندماه هر سال برگزار می‌شود، قدردانی می‌شود.​