از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksFutureManagers

طرح استعدادیابی (مدیران آینده)

شركت‌هاي پيشرو و موفق جهان وجوه تمايز مختلفي با ساير شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دارند. يكي از اين وجوه تمايز آن است كه در تمام شركت‌هاي برتر برنامه‌هايي منظم، جدي و پيگير براي استعداديابي و جانشين‌پروري مديران طراحي شده و در دست اجراست كه اين برنامه‌ها از حمايت مستقيم مديران ارشد اين سازمان‌ها نيز برخوردار است. شناسايي و تربيت مديران آينده از مهم‌ترين راهكارهاي توسعه و بقاي سازمان‌ها بوده و به دنبال ايجاد انگيزه براي ماندگاري نيروهاي توانا در سازمان‌ها و افزايش فرهنگ شايسته‌گزيني و ايجاد محيط رقابتي سالم در فضاي سازمان مي‌باشد.

در سال 1382 طرح بنيادين پرورش استعداديابي (مديران آينده) مورد اقبال و توجه مسئولان توسعه منابع انساني در ايدرو قرار گرفت. اين طرح از سال 1383 به صورت پايلوت در 4 شركت ايران خودرو، سايپا، واگن پارس و تراكتورسازي شروع و در سال 1384 تكميل گردد. سپس در بين شركت‌هاي تحت پوشش ايدرو و بر اساس مدل طراحي شده هر شركت اجرا و عملياتي گرديد.
طرح مذكور نيز تحت عنوان طرح اپرا در سال 1384 در سطح رؤسا و كارشناسان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايراان اجرا گرديد.
در اين خصوص كتاب طرح مديران آينده چاپ و در سه نوبت انتشار يافت.