از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksHRMSociety

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

تحقق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه‌ریزی وسیعی است که تمامی منابع را به کار گرفته و با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آنها حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملی ایجاد کند.
بنگاههای اقتصادی از پایه‌های اصلی برنامه‌های توسعه به شمار می‌روند و رشد و توسعه آنها در تعامل با برنامه‌های ملی رشد و توسعه ملی را به دنبال دارد. نقش زیر ساخت‌های اجتماعی را در این تعامل نباید فراموش کرد. انجمن‌ها به عنوان نهاد‌های مدنی منعکس کننده دیدگاه‌ها و چالش‌های بنگاهها اعم از بنگاههای تولیدی، خدماتی، مهندسی و پژوهشی هستند و با حضور خود در مراجع تصمیم‌گیری ملی می‌توانند نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا کنند.
ايجاد نهادهاي غيردولتي (NGO) به منظور تبادل تجربه و انتقال دانش و بينش مديران مجرب به نسل جوان يكي از اهداف اساسي برنامه توسعه مديريت در ايدرو بوده است. در اين راستا انجمن مديريت منابع انساني ايران به منظور تقويت و ارتقاء قابليت و توان مديران منابع انساني در راستاي كمك به توسعه اقتصادي، علمي، فني و بازرگاني مؤسسات صنعتي و خدماتي كشور و ايجاد آمادگي براي راهيابي به بازارهاي جهاني در سال 1383 با مشاركت و حمايت جدي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ايجاد گرديد.

چشم‌انداز انجمن

شناخته شدن به عنوان یک مرجع حرفه‌ای و پیشتاز در مهمترین موضوعات مدیریت منابع انسانی در سطوح منطقه

وظايف انجمن

 •   مشاركت گروهی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیش‌نویس قوانین و مصوبات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 •   ايجاد بانك اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن
 •   فعالیت برای جذب و مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن
 •   ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو
 •   انجام هرگونه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن
 •   حمایت از منافع مشترك اعضاء
 •   ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء
 •   تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز مدیریت منابع انسانی و یا مشاركت در تدوین آنها
 •   برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام تحقیقات علمی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن
 • صدور گواهینامه‌های آموزشی و حرفه‌ای منابع انسانی با تأكید بر جنبه‌های تكمیلی اجرائی و عملیاتی و استراتژیك و سیاست‌گذاری منابع انسانی
 •   كمك در جهت ایجاد سازمان نظام مدیریت منابع انسانی
 •   برگزاری کنفرانس منابع انسانی
 •   اجرای جایزه تعالی منابع انسانیجديد مديريتي
 •   برنامه‌ريزي و استقرار سيستم‌هاي مديريتي در سطح بنگاهها