از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksSociety

همکاری و تعامل با انجمن های علمی وحرفه ای کشور

انجمن‌های علمی و حرفه‌اي به عنوان کانون‌های تفکر و ارکان اصلی مديريت دانش می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه علمی کشور و رسيدن به جايگاه يک مرجعيت علمی در کشور ايفا نمايند. بطوريکه در اسناد بالادستی نيز جايگاه ويژه‌ای برای آنها منظور شده و مسئوليت سنگينی بر عهده آنها گذاشته شده است که در صورت هدايت صحيح و تحقق آنها اين سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش عمده‌ای را در شناسايی، هدايت، نظارت و راهبری تحقيقات نياز محور در کشور ايفا نمايند. لذا نقش انجمن‌ها در نقشه جامع علمی کشور و برنامه توسعه پنجم نيز تدوين و ابلاغ شده است‌.
در اين راستا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق تأسيس و يا همكاري و تعامل با انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي كشور و در حوزه توسعه مديريت و منابع انساني توانسته است گامهاي مؤثري را برداشته كه مي‌توان به تأسيس انجمن مديريت منابع انساني ايران اشاره نمود.
تعامل و همكاري با انجمن‌هاي ذيل در حوزه توسعه مديريت و منابع انساني