از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksTrainingModel

مدل جامع آموزش و استاندارد بين‌المللی ايزو 10015

امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی‌ها و سیستم‌های کاری سازمان‌ها، استفاده از فرآیند آموزش، قوی‌ترین ابزاری است که می‌تواند راهگشای سازمان‌ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی‌تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش‌های فرا گرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می‌تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره‌های آموزشی باشد.
استاندارد ISO 10015 از جمله استانداردهای سری 10000 و راهنمایی جهت طرح‌ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان‌ها می‌باشد. استقرار فرآیند آموزش بر اساس اين استاندارد می‌تواند مؤثرترین راه در خصوص پایش و اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد، چگونگی طرح‌ریزی یک فرآیند چهار مرحله ای شامل نیاز سنجی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش عنوان می‌گردد.
اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می‌باشد. با استفاده از راهنمای موجود در اين استاندارد، سازمان‌ها علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک "سازمان یاد گیرنده" حرکت می‌نمایند.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1388 موفق به دريافت گواهينامه اين استاندارد گرديد.