از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksApplicableInvestmentProjects

IDRO

​•    طرح تولید کود بیولوژیک ازته با منشاء ازتوباکتر
•    طرح تولید انواع بیوایمپلنت ها
•    بانك خون بند ناف رويان
•    طرح راه اندازی خط تولید کارتهای  هوشمند الکترونیکی
•    طرح تولید سیستم هوشمند کیسه هوا (Air bag)خودرو
•    طرح تولید سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو مبتنی برفناوریRFID (Immobilizer)
•    راه اندازی مرکز طراحی، ساخت و تولید نیمه صنعتی قطعات و حسگرهای مبتنی بر فناوری MEMS
•    سیستم پیام دهی مگفا

hitech-3.png

​