از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

توسعه صنایع نوین

​​​

HiTech-1.png


​رويكرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش نقش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و فعال كردن بخش‌هاي غيردولتي، موجب شد تا بسترسازي براي رشد اين بخش و حمايت از آنها جزء محورهاي اساسي برنامه این سازمان قرار گیرد.

شایان ذکر است با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان به حوزه صنايع پيشرفته و سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته با مشارکت بخش‌های غیر دولتی محدود گرديده است. بر این اساس ماموریت سازمان در سطح صنایع پیشرفته شامل موارد چهار گانه خواهد بود:

1- مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد، تقویت و یا تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب مبتنی بر فناوری نوين بر اساس راهبردهای کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق شناسایی فرصت ها

2- طراحي و استقرار روشهاي تجاري سازي دانش فني تدوین شده در سازمان و تبديل آن به فنآوريهاي قابل سرمايه گذاري اقتصادي

3- شناسايي و مشاركت با سرمایه گذاران و شركاي راهبردی جهت اجرای موفق طرحهای سرمایه گذاری

4- حمایت از صاحبان ایده و کارآفرینان جهت توسعه طرح های کارآفرینی در قالب اعطای تسهیلات 

 

به موجب تبصره 4 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود