از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linksمستندات
این مخزن سیستم توسط ویژگی انتشار ساخته شده است تا اسنادی را که در صفحات در این سایت استفاده می شوند، ذخیره نماید.

IDRO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IDRO.apk
تحویل به: روابط عمومیIDRO.apk
تحویل به: روابط عمومی
  
ق.ظ 07:34 1397/02/24System Accountتایید شدهروابط عمومی4860 KB
install_guide.ppt
  
ب.ظ 12:48 1395/10/25Maryam Barzegarتایید شده
1656 KB
آموزش خلاصه نرم افزار مدیریت دانش.pdf
  
ق.ظ 09:21 1399/07/07System Accountتایید شده
1919 KB
آموزش دانش نویسی.pdf
  
ق.ظ 09:20 1399/07/07System Accountتایید شده
6735 KB
شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل.pdf
  
ق.ظ 09:20 1399/07/07System Accountتایید شده
344 KB
شیوه نامه مدیریت دانش در طرح ها، پروژهها و قراردادهای ایدرو.pdf
  
ق.ظ 09:21 1399/07/07System Accountتایید شده
315 KB
فرم پاسخگویی به شکایات.doc
  
ب.ظ 01:35 1399/05/11System Accountتایید شده
70 KB
گزارش عملکرد 96-92.pdf
  
ب.ظ 03:46 1396/06/28System Accountتایید شده
62959 KB
مديريت دانش در قرارداد.pdf
  
ق.ظ 09:18 1399/07/07System Accountتایید شده
452 KB