از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksInvitation

IDRO
​​​​​ 


​​آگهی فراخوان شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی

فراخوان شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی.JPG

فرم خام شناسنامه طرح.docx​


آگهی فراخوان شناسایی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان


فر​اخوان شناسایی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان.JPG

فرم خام شناسنامه طرح.docx 

آگهی  فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار طرح تولید تایر زابل

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته از کلیه اشخاص و فعالان بخش صنعت و تجارت که از توانمندی مالی، فنی و صنعتی مناسب جهت اجرای طرح های صنعتی برخوردارند و تمایل به سرمایه گذاری - بدون مشارکت دولت و یا مشارکت به هر میزان با ایدرو - برای اجرای طرح 27 هزار تنی تولید انواع تایرهای باری، اتوبوسی،  راهسازی و معدنی ( OTR-TBR)  واقع در شهرک صنعتی رامشار زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان دعوت به عمل می آورد.

خلاصه طرح‌ پیشنهادي در لینک زیر در دسترس سرمایه گذاران متقاضی قرار دارد. همچنین در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23862209 - 021 تماس حاصل فرمايید.​


فراخوان س​رمايه گذار تاير هاي سنگين در زابل.pdf

مشخصات اشخاص حقوقی متقاضی مشارکت 142.pdf

W-IGD-FR-145 اساسنامه نمونه مشارکت.pdf

مشخصات اشخاص حقیقی مشارکت-141.pdf


آگهي شنا​سايي سرمايه گذار در شهرستان بروجرد

 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري صنعتی ​با مشارکت سرمايه گذاران واجد شرايط، براي اجراي طرح "احداث پالایشگاه گیاهان دارویی" در "شهرستان بروجرد(استان لرستان)"، از متقاضیان محترم دعوت بعمل می‌آورد. اجراي اين طرح‌ پس از ارزيابی و انتخاب سرمايه‌گذاران برخوردار از توانمندي‌هاي صنعتی، مالی و مديريتی صورت می‌پذیرد. خلاصه طرح‌ پیشنهادي در لینک زير در دسترس سرمایه‌گذاران متقاضی می‌باشد.

لطفاً در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن 22055041 - 021 تماس حاصل فرمايید.

 

​​​​​​​خلاصه طرح احداث واحد پالایشگاه گیاهان دارویی.pdfآگهي شناسايي سرمايه گذار در شهرستان الیگودرز

 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري صنعتی با مشارکت سرمايه گذاران واجد شرايط، براي اجراي طرح‌‌های "احداث واحد سنتز حد واسط هاي دارويی" و "احداث پالایشگاه گیاهان دارویی"در " شهرستان الیگودرز(استان لرستان)"، از متقاضیان محترم دعوت به‌عمل می‌آورد. اجراي اين طرح‌ها پس از ارزيابی و انتخاب سرمايه گذاران برخوردار از توانمندي‌هاي صنعتی، مالی و مديريتی صورت می پذیرد. خلاصه طرح‌های پیشنهادي در لینک زير در دسترس علاقمندان می‌باشد.

لطفاً در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22055041 - 021 تماس حاصل فرمايید.


خلاصه طرح احداث واحد پالایشگاه گیاهان دارویی.pdf

خلاصه طرح احداث واحد سنتز حد واسط های دارویی.pdf

​​​​

«فـراخـوان مشـارکـت در طـرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع »

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستـای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و نامـگذاری سـال 1399 به نام جهـش تولیـد و تحقق بنـد "ح" مـاده (46) قانـون برنـامه پنـج‌سـاله ششـم کشـور با هدف افـزایش بهـره وری و رقـابت پـذیری واحـدهای صنعتـی تولیـدی، ارتقـاء کیفیت محصـولات داخلـی بمنظور صـادرات، کاهش شـدت مصرف انـرژی، حفظ اشتغـال، ایجـاد فرصتهـای شغلـی جدید و... از طـریق اصلاح ساختـار اعم از خط تولیـد، منابع انسانـی، مالـی، مدیـریت، نوسـازی خط تولیـد و ارتقـاء فنـاوری، در نظر دارد از بیـن واحدهای صنعتـی فعال و بزرگ در چهـار گروه صنعتی سـاخت تجهیـزات و ماشین آلات، فلـزی فابـریکی، قطعـه سازی خـودرو و نسـاجی جهت مشـارکت در طرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع دعوت بعمـل آورد. واحدهای صنعتـی متقـاضی و واجد شرایط می توانند اطلاعات خود را از مورخ 1395/5/15 در سامانه طراحی شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آدرس "فراخوان" ثبت نمایند. پس از بررسی اطلاعات وارد شده و صحه گذاری آنها یکی از شیوه های مداخله ای شامل مشوق ها، معافیتها و تسهیلات کم بهره برای واحدهای صنعتی متقاضی اتخاذ خواهد شد. (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  23862011-021 تماس بگیرید).​​​آگهی جلب مشارکت سرمایه گذار برای طرح تولید تایر آریا هامون 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظردارد با رعایت الزامات قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت گسترش صنایع آریا تایر هامون  ، حق تقدم سهام، حقوق و منافع و تعهدات مترتب بر آن را از طریق مزایده عمومی با رعایت الزامات قانون برگزاری مناقصات و شرایط ذیل واگذار نماید.


آگهی جلب مشارکت سرمایه گذار از طریق فروش و واگذاری حق تقدم سهام افزایش سرمایه.pdf

چکیده اطلاعات واحد تایر هامون.docx

اساسنامه مشاركتي.pdf

فرم معرفی اشخاص حقوقی متقاضی مشارکت با سازمان.pdf


​​فراخوان عمومی شناسايي سرمایه‌گذار در شهرستان خدابنده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر دارد، بمنظور حمایت و مشارکت با سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای اجرای طرح تولید سیب زمینی نیمه آماده (فرنچ فرایز) در شهرستان خدابنده (استان زنجان)، دعوت بعمل آورد. متقاضیان می‌توانند پس از ملاحظه اطلاعات ذیل نسبت به ارسال درخواست خود به سازمان اقدام نمایند. 


 

​​​​فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار برای

اجرای طرح‌های صنعتی پیشنهادی در مناطق کمتر برخوردار کشور (12 استان منتخب)

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو با سیاست‌های دولت محترم و برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق کمتر برخوردار با هدف بهبود توسعه متوازن، ارتقاء سطح اشتغال مولد و رونق کسب و کار مبتنی بر توسعه فعالیت‌های تولیدی_صنعتی در استان‌های هدف، در نظر دارد، از سرمایه گذاران محترم واجد شرایط(اشخاص حقوقي غيردولتي) برای اجرای طرح‌های برگزیده صنعتی(طبق شرح ذیل)، دعوت بعمل آورد. 


 
« فهرست طر​ح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی پیشنهادی به تفکیک استان‌های هدف»

 
ردیف​​عنوان طرح پیشنهادیاستان/ استان‌های هدف پیشنهادیردیفعنوان طرح پیشنهادیاستان/ استان‌های هدف پیشنهادی​
1​​منومر وينيل استات (VAM)ایلام، کهگیلویه و بویراحمد16نخ پلی استرچهار محال و بختیاری
2 اتیلن ونیل استات(EVA) ایلام، کهگیلویه و بویراحمد​17سولفات پتاسیمچهار محال و بختیاری
3اتیلن پروپیلن دی ان مونومر (EPDM)ایلام، کهگیلویه و بویراحمد18متیل متاکریلات و پلی متیل متاکریلات (MMA & PMMA)کهگیلویه و بویراحمد
4اتیلن اکساید و پائین دستی آن​ایلام، کهگیلویه و بویراحمد19احداث واحد ریسندگی نخ پنبه ایگلستان
5کربن بلک​ایلام20فیلم BOPP و CPPگلستان، اردبیل
6ایجاد مجتمع تولید محصولات زنجیره نشاستهکرمانشاه21چاپ و تکمیل و رنگرزی انواع پارچه‌ (تاری پودی)گلستان
7شیشه جارکرمانشاه22استیل کوردخراسان جنوبی
8چاپ، تکمیل و رنگرزی انواع پارچه تریکوکرمانشاه23ریسندگی نخ (سیستم الیاف کوتاه)خراسان جنوبی
9منسوجات بی بافت (اسپانلس)کردستان24بافندگی انواع پارچهخراسان جنوبی
10چادر مشکیکردستان25پلی استالاردبیل
11فروکتوزکردستان، گلستان، اردبیل26فرآوری گیاهان دارویی(پودر و عصاره شیرین بیان)اردبیل
12پودر میوه و سبزیجاتکردستان، لرستان27تولید چرخ و محور واگن در مجتمع صنعتی اسفراینخراسان شمالی
13مواد اولیه داروییلرستان28تولید لوله های CRA در شرکت لوله گستر اسفراینخراسان شمالی
14کربن فعاللرستان29توسعه ریسندگی نخ بافت بلوچسیستان و بلوچستان
15اوره فرمالدئیدچهار محال و بختیاری، گلستان30تکمیل حوض خشکهرمزگان
​​​
متقاضیان پس از مطالعه اطلاعات طرح‌ها و تکمیل فرم‌ها و مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل ذیل، درخواست خود را برای سازمان ارسال نمایند:​


 
دستورالعمل شناسائي و انتخاب سرمايه گذار.pdf

 

 


 

 

 

  


 


 


 

​​​​​