از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksInvitation


آگهي شناسایی متقاضی سرمایه‌‌گذاری

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)، در اجراي طرح كمك هاي فني و اعتباري براي ايجاد و توسعه مجتمع هاي توليدي صادرات گرا در سواحل جاسك تا گواتر، در نظر دارد به متقاضيان بخش هاي غير دولتي واجد شرايط، به منظور ايجاد و توسعه طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي داراي توجيه فني و اقتصادی در استان های هرمزگان (شهرستان های جاسک و سیریک) و سیستان و بلوچستان (شهرستان های چابهار و کنارک) تسهيلات يارانه دار از طريق نظام بانكي اعطا نمايد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرای​ط به پايگاه اينترنتي سازمان به آدرس www.idro.org مراجعه و يا با تلفن 23862269-021 خانم مرادی تماس حاصل فرمایند.​​​

​​

​​

«فـراخـوان مشـارکـت در طـرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع »

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستـای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و نامـگذاری سـال 1399 به نام جهـش تولیـد و تحقق بنـد "ح" مـاده (46) قانـون برنـامه پنـج‌سـاله ششـم کشـور با هدف افـزایش بهـره وری و رقـابت پـذیری واحـدهای صنعتـی تولیـدی، ارتقـاء کیفیت محصـولات داخلـی بمنظور صـادرات، کاهش شـدت مصرف انـرژی، حفظ اشتغـال، ایجـاد فرصتهـای شغلـی جدید و... از طـریق اصلاح ساختـار اعم از خط تولیـد، منابع انسانـی، مالـی، مدیـریت، نوسـازی خط تولیـد و ارتقـاء فنـاوری، در نظر دارد از بیـن واحدهای صنعتـی فعال و بزرگ در چهـار گروه صنعتی سـاخت تجهیـزات و ماشین آلات، فلـزی فابـریکی، قطعـه سازی خـودرو و نسـاجی جهت مشـارکت در طرح بازسـازی و نوسـازی صنـایع دعوت بعمـل آورد. واحدهای صنعتـی متقـاضی و واجد شرایط می توانند اطلاعات خود را از مورخ 1395/5/15 در سامانه طراحی شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آدرس "فراخوان" ثبت نمایند. پس از بررسی اطلاعات وارد شده و صحه گذاری آنها یکی از شیوه های مداخله ای شامل مشوق ها، معافیتها و تسهیلات کم بهره برای واحدهای صنعتی متقاضی اتخاذ خواهد شد. (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  23862011-021 تماس بگیرید).آگهي شناسايي سرمايه گذار در شهرستان الیگودرز

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي تحقق سیاستهاي اقتصاد مقاومتی و بمنظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري صنعتی با مشارکت سرمايه گذاران واجد شرايط، براي اجراي طرح "احداث واحد سنتز حد واسط هاي دارويی" در " شهرستان الیگودرز(استان لرستان)"، از متقاضیان محترم دعوت بعمل میآورد. اجراي اين طرحها پس از ارزيابی و انتخاب سرمايه گذاران برخوردار از توانمنديهاي صنعتی، مالی و مديريتی صورت می گیرد. خلاصه طرح پیشنهادي در لینک زير در دسترس علاقمندان میباشد. لطفاً در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22055041 - 021 تماس حاصل فرمايید.

طرح احداث واحد سنتز حد واسط های دارویی.pdf


​​​آگهی جلب مشارکت سرمایه گذار برای طرح تولید تایر آریا هامون 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظردارد با رعایت الزامات قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت گسترش صنایع آریا تایر هامون  ، حق تقدم سهام، حقوق و منافع و تعهدات مترتب بر آن را از طریق مزایده عمومی با رعایت الزامات قانون برگزاری مناقصات و شرایط ذیل واگذار نماید.


آگهی جلب مشارکت سرمایه گذار از طریق فروش و واگذاری حق تقدم سهام افزایش سرمایه.pdf

چکیده اطلاعات واحد تایر هامون.docx

اساسنامه مشاركتي.pdf

فرم معرفی اشخاص حقوقی متقاضی مشارکت با سازمان.pdf


​​فراخوان عمومی شناسايي سرمایه‌گذار در شهرستان خدابنده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر دارد، بمنظور حمایت و مشارکت با سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای اجرای طرح تولید سیب زمینی نیمه آماده (فرنچ فرایز) در شهرستان خدابنده (استان زنجان)، دعوت بعمل آورد. متقاضیان می‌توانند پس از ملاحظه اطلاعات ذیل نسبت به ارسال درخواست خود به سازمان اقدام نمایند. 


 

​​​​فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار برای

اجرای طرح‌های صنعتی پیشنهادی در مناطق کمتر برخوردار کشور (12 استان منتخب)

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو با سیاست‌های دولت محترم و برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق کمتر برخوردار با هدف بهبود توسعه متوازن، ارتقاء سطح اشتغال مولد و رونق کسب و کار مبتنی بر توسعه فعالیت‌های تولیدی_صنعتی در استان‌های هدف، در نظر دارد، از سرمایه گذاران محترم واجد شرایط(اشخاص حقوقي غيردولتي) برای اجرای طرح‌های برگزیده صنعتی(طبق شرح ذیل)، دعوت بعمل آورد. 


 
« فهرست طر​ح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی پیشنهادی به تفکیک استان‌های هدف»

 
ردیف​​عنوان طرح پیشنهادیاستان/ استان‌های هدف پیشنهادیردیفعنوان طرح پیشنهادیاستان/ استان‌های هدف پیشنهادی​
1​​منومر وينيل استات (VAM)ایلام، کهگیلویه و بویراحمد16نخ پلی استرچهار محال و بختیاری
2 اتیلن ونیل استات(EVA) ایلام، کهگیلویه و بویراحمد​17سولفات پتاسیمچهار محال و بختیاری
3اتیلن پروپیلن دی ان مونومر (EPDM)ایلام، کهگیلویه و بویراحمد18متیل متاکریلات و پلی متیل متاکریلات (MMA & PMMA)کهگیلویه و بویراحمد
4اتیلن اکساید و پائین دستی آن​ایلام، کهگیلویه و بویراحمد19احداث واحد ریسندگی نخ پنبه ایگلستان
5کربن بلک​ایلام20فیلم BOPP و CPPگلستان، اردبیل
6ایجاد مجتمع تولید محصولات زنجیره نشاستهکرمانشاه21چاپ و تکمیل و رنگرزی انواع پارچه‌ (تاری پودی)گلستان
7شیشه جارکرمانشاه22استیل کوردخراسان جنوبی
8چاپ، تکمیل و رنگرزی انواع پارچه تریکوکرمانشاه23ریسندگی نخ (سیستم الیاف کوتاه)خراسان جنوبی
9منسوجات بی بافت (اسپانلس)کردستان24بافندگی انواع پارچهخراسان جنوبی
10چادر مشکیکردستان25پلی استالاردبیل
11فروکتوزکردستان، گلستان، اردبیل26فرآوری گیاهان دارویی(پودر و عصاره شیرین بیان)اردبیل
12پودر میوه و سبزیجاتکردستان، لرستان27تولید چرخ و محور واگن در مجتمع صنعتی اسفراینخراسان شمالی
13مواد اولیه داروییلرستان28تولید لوله های CRA در شرکت لوله گستر اسفراینخراسان شمالی
14کربن فعاللرستان29توسعه ریسندگی نخ بافت بلوچسیستان و بلوچستان
15اوره فرمالدئیدچهار محال و بختیاری، گلستان30تکمیل حوض خشکهرمزگان
​​​
متقاضیان پس از مطالعه اطلاعات طرح‌ها و تکمیل فرم‌ها و مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل ذیل، درخواست خود را برای سازمان ارسال نمایند:​


 
دستورالعمل شناسائي و انتخاب سرمايه گذار.pdf

 

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ـ نوبت اول

 (شماره مناقصه​ 2098003046000037)

 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر دارد نسبت به " خــرید  یک  ایستگاه تقلیل فشار گاز ( T.B.S) به ظرفیت   20000 مترمکعب در ساعت بهمراه تامین کلیه مصالح و متعلقات و لوازم یدکی و مواد مصرفی ایستگاه برای دوران راه اندازی و دوران 2 ساله بهره برداری مطابق استانداردهای معتبر و بر اساس مشخصات و شرایط خواسته شده مناقصه گزار و حمل آن به سایت شهرک تحقیقاتی کاوش واقع در 9کیلومتری اتوبان کرج – قزوین " از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی و پرداخت از روش واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال 1401  اقدام نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی 4/12/98 لغایت مورخ 08/12/98 نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام و تا مورخ 20/12/98 پیشنهاد قیمت خود را ارسال نمایند . (همچنین تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 21/12/1398 خواهد بود)

ضمناً مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .


 

 آگهی فراخوان.pdf 

 

 

  


 


 


 

​​​​