از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksMobileApp

ایدرو ه​مراه


 سیستم​ گردش کار با قابلیت دریافت نوتیفیکیشن کار جدید در کارتابل (مشاهده کارتابل، ثبت مرخصی و ماموریت، مشاهده ساعات ورود و خروج و ...)

مشاهده اطلاعیه‌های سازمان با قابلیت دریافت نوتیفیکیشن اطلاعیه جدید

 مشاهده اخبار سازمان با قابلیت دریافت نوتیفیکیشن خبر جدید

مشاهده گزارش‌های سازمانی به تفکیک دسترسی

مشاهده قوانین و مقررات مرتبط با سازمان

مشاهده اطلاعات شرکت‌های 

امکان تماس با همکاران سازمان

و امکانات بیشتر در نخسه بعدی ...