از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

شرکت مشترک ساخت پنل های خورشیدی تأسیس می شود

با امضای موافقت نامه سه جانبه بين ايدرو و سهام داران


موافقت نامه تأسیس شرکت مشترک ساخت پنل های خورشیدی بین ایدرو و دو شرکت زنشاین از چین و کوندا انرژی از هنگ کنگ جهت سرمایه گذاری مشترک در ایجاد خط تولید تمام اتوماتیک پنل های خورشیدی امضاء شد.


به گزارش ایدرو نیوز، معاون توسعه صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی با اشاره به تمرکز کشور جهت تولید برق از انرژی تجدید پذیر خورشیدی و مزایای زیست محیطی و اقتصادی آن گفت : هدف ایدرو ایجاد صنعت مربوطه، استفاده از پتانسیل های موجود در کشور و فعال کردن واحد تحقیق و توسعه مربوط به این تکنولوژی است.


فرداد دلیری با اشاره به اتوماتیک بودن خط تولید کارخانه تصریح کرد: در این شرکت از تکنولوژی های حسب برنامه ریزی صورت گر فته ، مراحل ثبت شرکت با میزان سهام سی در صدری ایدرو وپس از نهایی شدن اساسنامه آن طی یک ماه صورت می پذیرد.