از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

بازدید سرپرست ایدرو از ایسنا


سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد.

به گزارش ایدرونیوز، شهریار طاهرپور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در خبرگزاری ایسنا حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف خبری، در نشست خبرنگاران شرکت کرد.