از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

کمک ایدرو به شرکت های دانش بنیان در تبدیل ایده به محصول


سرپرست ایدرو در  کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری اعلام کرد:


سرپرست ایدرو گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در موضوع تبدیل ایده به محصول، کمک رسان شرکت های دانش بنیان ، پارک های فناوری و بخش خصوصی  است.

سرپرست ایدرو در نشست تخصصی “مونتاژ تا نوآوری“ در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری با اشاره به سیر تاریخی ایدرو تصریح کرد: سازمان توسعه ای چون ایدرو  با تغییر شرایط،  ماموریت های آن هم در طول زمان تغییر کرده است.

به گزارش ایدرونیوز ، شهریار طاهر پور با بیان اینکه نوآوری مستلزم نیاز است، گفت: هر زمان که کشور در شرایط سخت ارزی قرار گرفته ، نیاز به موضوع نوآوری و توجه به رویکرد ساخت داخل خود را بیشتر نمایان ساخته است.

طاهر پور با تأکید بر اینکه یکی از عرصه های مهم تجلی تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت، موضوع نواوری است خاطر نشان کرد:  شرایط محیطی را باید با دانش روز رصد کنیم و یادگیری پایدار را در برنامه ها خود داشته باشیم.

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به نقش توسعه ای و تخصصی ایدرو گفت: بخش عمده ای از واحدهای فعال تولید کننده صنعتی نیازمند حمایت های روزآمد از سوی سازمانهای توسعه ای هستند.

وی با اشاره به نقش استارت آپ ها و واحدهای دانش بنیان صنعتی یکی از نیازهای حمایتی این مجموعه را موضوع تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی نوآوریها دانست و رویکرد جدید ایدرو را حضور فعال در عرصه حمایت های صنعتی و توسعه ای برای تحقق این فرایند برشمرد.

در این نشست علاوه بر سرپرست ایدرو، منوچهر منطقی رئیس انجمن مدیریت فناوری و علیرضا کیانی عضو شورای راهبردی گروه صنعتی گلرنگ نیز دیدگاه های خود را  ارائه کردند.

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.