از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو منصوب شد

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی محمد نوری امیری را به عنوان معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو منصوب کرد.


به گزارش ایدرو نیوز، ‌در حکم شهریار طاهرپور بر راهبری،‌ نظارت و توانمندسازی بنگاه های صنعتی تحت مدیریت در جهت افزایش سودآوری،‌ بهره برداری و توسعه کسب و کار و اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس الگوهای آمایش و مزیت های منطقه ای و همسو با صنایع هدف ایدرو تأکید شده است.


از دیگر موارد این حکم می توان به نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی در ابعاد مختلف ساختاری،‌ مدیریتی،‌ عملیاتی، ‌فناوری،‌ مالی و بازار بر اساس مطالعات عارضه یابی و برنامه های منسجم و یکپارچه بهبود و به کمک روش متنوع مالی اشاره کرد.


محمد نوری امیری در سوابق خود همچنین مسئولیت معاونت برنامه ریزی و توسعه ایدرو، ‌مدیر کلی بودجه و امور مجامع وزارت صمت ، مدیر کلی آموزش و پژوهش وزارت صمت و مدیر کلی برنامه ریزی وزارت صمت را به عهده داشته است .