از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی محمدرضا عبداللهی را به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه ایدرو منصوب کرد.


به گزارش ایدرو نیوز، در حکم شهریار طاهرپور بر مطالعه و تدوین،‌ پیشنهاد برنامه ها و راهبردهای کلان در حوزه های هدف با مشارکت معاونت ها و مدیریت های سازمان ،‌تقویت منابع مالی و بودجه ای سازمان و انجام اقدامات موثر در جهت ایجاد فرصت های قانونی لازم برای تأمین سرمایه و منابع مالی در اجرای یرنامه ها و پروژه های مصوب سازمان تأکید شده است.


همچنین در این حکم برنامه ریزی موثر و اجرای فعالیت های مرتبط در امور منابع انسانی و پشتیبانی با هدف افزایش مشارکت و بهبود بهره وری سرمایه انسانی اشاره شده است.


در سوابق محمدرضا عبداللهی می توان به سمت هایی چون مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت صمت، ‌مدیر کل امور اداری وزارت صمت و مدیر کل امور اداری وزارت ارتباطات اشاره کرد.