از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.


با تأیید وزیر صمت و طی حکمی از سوی شهریار طاهرپور؛ بهزاد اعتمادی به عنوان قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.


به گزارش ایدرونیوز، براساس ماده ۱۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قائم مقام رئیس هیات عامل در غیاب رئیس، وظایف او را انجام می دهد.


اعتمادی که تجربه هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده فنی دانشگاه تهران را در سوابق علمی خود دارد؛ دو دهه قبل همکاری خود را با ایدرو به عنوان مدیرعامل پژوهشهای فراصنعتی آغاز کرد.


وی همچنین مسئولیتهای دیگری چون مدیر صنایع زیربنایی و قائم مقام بهره برداری ایدرو ؛ مدیرعامل شرکت نوسازی صنایع ایران؛ قائم مقام تام ایران خودرو و معاون صنایع حمل و نقل ایدرو را در کارنامه خود دارد.