از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

پیش بینی ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا بخش صنعت

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در نشست مشترک هیئت های اندیشه ورز بخش معدن کشور و بخش صنعت ایدرو از بررسی و تحلیل ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا حوزه تولید خبر داد.


پبه گزارش ایدرونیوز، محمد باقر عالی گفت: به کار گیری تحلیل های هیئت اندیشه ورز ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی در قالب سناریوهای ۹۹ گانه فرصت و تهدید بخش صنعت در دوره پسا کرونا می تواند به انعطاف پذیری حداکثری بنگاه های تولیدی کمک کند.


وی افزود : همکاری و پشتیبانی نهادهای بالادستی می تواند زمینه های اجرایی بهره مندی ملموس تر از این مطالعات را بیش از پیش فراهم آورد.


عالی توجه به ظرفیت های انقلاب صنعتی چهارم و تمرکز بر الزامات تحقق جهش تولید را از محورهای اساسی پیشنهادی این هیئت های اندیشه ورز برشمرد.


در این نشست همچنین با حضور دکتر علینقی مشایخی اقتصاددان در خصوص راهکارهای اجرایی خروج از رکود پساکرونا با تحریک تقاضای کل از طریق ایجاد جنبش سرمایه گذاری در کشور بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.