از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

توسعه مدیریت و توسعه متوازن رویکردهای نوین ایدرو

امیر بیات نگاه نو و روزآمد به وظایف سازمان های پیشرو و توسعه ای در عصر انقلاب صنعتی چهارم را لازمه نقش آفرینی بهینه این سازمان ها برشمرد .

وی رویکرد دیگر ایدرو در دوره جدید را تمرکز بر مباحث توسعه مدیریت برشمرد .​​

معاون وزیر صمت ، داشتن راهبرد و روش های منطبق با فناوری های نو و نیز ایفای نقش سازمان افزارها در هماهنگ سازی سخت افزار ، نرم افزار و انسان افزارها در فرآیند انتقال فناوری را کلیدی ترین کارکرد سازمان های توسعه ای برشمرد .

وی نگاه به بازار و رقابت پذیری را شرط ادامه حیات طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی دانست که بخش های دولتی نیز ناگزیر باید این ویژگی‌ها را داشته باشند.

امیر بیات باحکم مدرس خیابانی دیروز به عنوان سرپرست جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.