از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksNewsDispForm

IDRO
اجرای دقیق سیاست های توسعه ای وزارت صمت و ایفای نقش سازمان توسعه ای روزآمد


معاون وزیر صمت. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست شورای معاونان این سازمان بر اجرای دقیق و احسن وجه سیاست های توسعه ای وزارت صمت و ایفای نقش ایدرو به عنوان سازمان توسعه ای روزآمد منطبق با اقتضائات و ضرورت های روز تاکید کرد.

علی نبوی در این نشست همچنین خواستار تشریک مساعی حداکثری ارکان سازمان در فرایند بازنگری و به روز رسانی استراتژی در دست تدوین این سازمان توسعه ای شد.

مهدی صادقی نیارکی معاون برنامه ریزی و عضو هیات عامل ایدرو نیز در این جلسه به تشریح بخش نخست مطالعات صورت گرفته در خصوص بازنگری استراتژی ایدرو پرداخت.

همچنین حسن شیخ نیا معاون مالی اقتصادی و عضو هیات عامل ایدرو با تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قانونی تصریح شده در ماده واحده بودجه سال 1401 در خصوص برگزاری دقیق و به موقع مجامع عمومی عملکرد منتهی به اسفند 1400 شرکت های تابعه خواستار دقت نظر معاونان مرجع و شرکت های تابعه هر معاونت شد.

در این نشست همچنین اهتمام در حوزه تمهیدات کاهش مصرف انرژی با توجه به شرایط خاص ماههای گرم سال از جمله اجرای مصوبات هیات محترم دولت و کاهش ساعات حضور کارکنان ضمن حفظ بهره­ وری مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

در پایان جلسه شورای معاونان ایدرو حکم انتصاب محمدرضا جمشیدیان به عنوان مشاور سازمان از سوی معاون وزیر صمت به وی اعطا و برای ایشان آرزوی توفیق در مسیر همگامی با خانواده بزرگ ایدرو شد.