​​​

​شیوه نامه مدیریت دانش در طرح ها،پروژه ها و قراردادها

اين مستند، تدوين رويه اي واضح و اجرايی براي پيشبرد اهداف مديريت دانش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قراردادهاي فی مابين ايدرو و مجريان قراردادها می باشد. دامنه اين شيوه نامه شامل كليه قراردادهاي فی مابين ايدرو با شركتهاي تابعه، وابسته، ذينفعان و مجريان طرحها و پروژه ها می باشد.

شیوه نامه مدیریت دانش در طرح ها، پروژهها و قراردادهای ایدرو.pdf


آموزش نرم افزار مدیریت دانش ایدرو

نرم افزار مديريت دانش ايدرو يك سيستم اطلاعاتي مبتني بر وب است كه امكان نصب روي شبكه هاي محلي و جهاني را دارا بوده و قابليت كسب، خلق، ارزيابي، ذخيره سازي، تسهيم و بازيابي دانشهاي خلق شده توسط پرسنل سازمان، شركتهاي تابعه، وابسته، ذينفعان و مجريان طرحها و پروژه ها​ در حين فرآيندهاي كاري را به شيوه اي كارآمد، سريع و جذاب فراهم مي كند.  این مستند آموزشی به مجریان قراردادها و پیمانکاران آموزش نحوه دانش نویسی در سامانه مدیریت دانش ایدرو را می دهد.

آموزش خلاصه نرم افزار مدیریت دانش.pdf


آموزش دانش نویسی

این مستند روشی ساده و گام به گام برای ثبت تجارب کاری (یا دروس آموخته​​)  همراه با مثال های کاربردی ارایه خواهد داد. این راهنما با برشمردن ویژگی های یک درس آموخته خوب، شما را در یافتن و ساختاردهی به تجارب گذشته یاری می کند مختلف شغلی می شود.

آموزش دانش نویسی.pdf


شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل

این مستند تدوين رويه اي واضح و اجرايی براي برگزاري جلسات پس از عمل مديريت دانش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران می باشد. دامنه اين شيوه نامه شامل كليه قراردادهاي فی مابين ايدرو با شركتهاي تابعه، وابسته، ذي نفعان و مجريان طرح ها و پروژه ها میشود. "بازبينی پس از عمل يک رويکرد ساختارمند براي انعکاس كارهاي انجام شده توسط تيم پروژه و روشی براي شناسايی نقاط قوت، ضعف و نقاط قابل بهبود می باشد.

شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل.pdf


مديريت دانش در قرارداد.pdf