از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

صفحه اصلی

IDRO
arrow-right                                         arrow-left                                         

ایدرو در یک نگاه

محور های فعالیت

ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت‌های خود را بر توسعه و ترويج سرمايه‌گذاري صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته با تاكيد بر صنايع مهم، استراتژيك و داراي اولويت متمرکز نموده است.

ادامه
توسعه سرمایه گذاری های صنعتی

ایدرو فعالیت خود در حوزه اجرای پروژه‌های کلان را بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی متمرکز نموده و از طریق مشارکت در این طرح ملی، نقش موثری در توسعه و توانمندسازی پیمانکاری عمومی ایفا نموده است.

ادامه
توسعه پروژه های کلان انرژی

ایدرو جهت برقراری ارتباط تجاری و بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و اشتغال مولد و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری صنعتی نسبت به ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی اقدام می‌نماید.

ادامه
توسعه مناطق ویژه اقتصادی

ایدرو در راستای افزایش تولید ملی و بهره‌وری در راستای برنامه جامع نوسازي صنعت جهت انجام نوسازي صنایع فرسوده با همكاري انجمنهاي صنفي و تخصصي و با استفاده از مشاورين خبره اقدام می‌نماید.

ادامه
بهسازی و نوسازی شرکت ها

ایدرو در زمینه توسعه توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي كارشناسان و مديران بخش صنعت در جهت توسعه مديريت و بکارگیری تكنيك‌ها و سيستم‌هاي نوين مديريتي به منظور افزایش بهره‌وری شرکت‌ها اقدام می‌نماید.

ادامه
توسعه مدیریت

ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای در راستای توسعه و ترويج سرمايه‌گذاري، مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد، تقویت و یا تکمیل زنجیره ارزش صنایع هدف مبتنی بر فناوری‌های نوين اقدام می‌نماید.

ادامه
توسعه صنایع نوین