از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

صنایع هدف

IDRO
آن‌چه امروز می‌تواند در تسریع روند توسعه صنعتی کشور مؤثر باشد، انتخاب صنایع پیش‌برنده و کلیدی و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع در جهت بالابردن ارزش افزوده صنعت در این حوزه‌های خاص است. بنابراین لازم است تا نهادی توسعه‌ای مانند ایدرو در تبدیل ایران به قطب صنعت و نوآوری در صنایع هدف نقش محوری و به عنوان پیشرو و پیش‌ران عمل کند.
به علت محدودیت منابع و توانمندی‌ها تعدادی از صنایع کشور، به عنوان صنایع استراتژیک انتخاب شده و سعی می‌شود در طول فرایند رشد تا رسیدن به بلوغ نسبی بنگاه‌های آن‌ها، حمایت‌هایی بسته به نوع صنعت و شرایط آن صورت پذیرد تا این بنگاه‌ها، توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را به دست آورند.
گزینش و تعیین رشته صنعت‌های هدف براساس شاخص‌های کلیدی (نظیر سطح اشتراک با صنایع دیگر، دانش‌بنیان بودن صنعت، پیوندهای پسین و پیشین، ظرفیت توسعه تکنولوژی و استفاده از صنایع نوین، انتشار و سرریز آن به سایر صنایع) همراه با توجه به صنایع و طرح‌های موجود اولویت‌دار با اتکا بر مزیت‌های منطقه‌ای و طبیعی انجام شده است.
در این راستا به استناد توانمندیها و تجارب گذشته و به استناد اسناد بالادستی قانونی و سند استراتژی های توسعه صنعتی کشور، صنایع ذیل به عنوان صنایع هدف ایدرو انتخاب گردیده اند:
  • صنعت انرژی شامل نفت، گاز و پتروشیمی در حوزه های بالادستی و پایین دستی و تاسیسات و تجهیزات وابسته به آنها و نیز انرژی های تجدید پذیر
  • صنعت حمل و نقل شامل خودرو، دریایی و ریلی
  • صنایع نوین
اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با در نظر داشتن نقش حاکمیتی و با شناخت عمیق از حوزه‌های صنعتی هدف، وظایف سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از بخش غیر دولتی و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف به حرکت درآوردن توسعه صنعتی صنایع هدف، اقدامات موثری می نماید. در این راستا ایدرو علاوه بر شناسایی نیازهای صنعت، ارايه مشاوره به به عنوان بازوی اجرایی دولت در توسعه و نوسازی صنعت، به شکل‌دهی و رفع نواقص نظام توسعه صنعتی کشور در صنایع هدف کمک می‌کند.

idro projects 2.jpg