از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linksاسلایدر فوتر

IDRO
  
  
ابعاد تصویر
  
  
  
  
  
4545.jpg4545269 x 12923 KB ب.ظ 02:59 1401/02/24http://www.tavaniran.ir/
در حال بررسی
idronews.jpgidronews269 x 12919 KB ق.ظ 10:00 1398/04/25http://idronews.ir/
در حال بررسی
جایزه ملی مدیریت انرژی.jpgجایزه ملی مدیریت انرژی269 x 12933 KB ق.ظ 07:56 1401/03/08http://iran-ema.imi.ir/Pages/Home.aspx
6
در حال بررسی
شناسایی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان.jpgشناسایی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان269 x 12913 KB ب.ظ 12:04 1401/01/23http://www.idro.ir/fa-ir/Information/Pages/Invitation.aspx
در حال بررسی
شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی.jpgشناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی269 x 12912 KB ب.ظ 12:03 1401/01/23http://www.idro.ir/fa-ir/Information/Pages/Invitation.aspx
در حال بررسی