​شیوه نامه مدیریت دانش در طرح ها،پروژه ها و قراردادها

این مستند، تدوین رویه ای واضح و اجرایی برای پیشبرد اهداف مدیریت دانش در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادهای فی مابین ایدرو و مجریان قراردادها می باشد. دامنه این شیوه نامه شامل کلیه قراردادهای فی مابین ایدرو با شرکتهای تابعه، وابسته، ذینفعان و مجریان طرحها و پروژه ها می باشد.

شیوه نامه مدیریت دانش در طرح ها، پروژهها و قراردادهای ایدرو

 

آموزش نرم افزار مدیریت دانش ایدرو

نرم افزار مدیریت دانش ایدرو یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب است که امکان نصب روی شبکه های محلی و جهانی را دارا بوده و قابلیت کسب، خلق، ارزیابی، ذخیره سازی، تسهیم و بازیابی دانشهای خلق شده توسط پرسنل سازمان، شرکتهای تابعه، وابسته، ذینفعان و مجریان طرحها و پروژه ها​ در حین فرآیندهای کاری را به شیوه ای کارآمد، سریع و جذاب فراهم می کند.  این مستند آموزشی به مجریان قراردادها و پیمانکاران آموزش نحوه دانش نویسی در سامانه مدیریت دانش ایدرو را می دهد.

آموزش خلاصه نرم افزار مدیریت دانش

 

آموزش دانش نویسی

این مستند روشی ساده و گام به گام برای ثبت تجارب کاری (یا دروس آموخته​​)  همراه با مثال های کاربردی ارایه خواهد داد. این راهنما با برشمردن ویژگی های یک درس آموخته خوب، شما را در یافتن و ساختاردهی به تجارب گذشته یاری می کند مختلف شغلی می شود.

آموزش دانش نویسی

شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل

این مستند تدوین رویه ای واضح و اجرایی برای برگزاری جلسات پس از عمل مدیریت دانش در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد. دامنه این شیوه نامه شامل کلیه قراردادهای فی مابین ایدرو با شرکتهای تابعه، وابسته، ذی نفعان و مجریان طرح ها و پروژه ها میشود. "بازبینی پس از عمل یک رویکرد ساختارمند برای انعکاس کارهای انجام شده توسط تیم پروژه و روشی برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و نقاط قابل بهبود می باشد.

شیوه نامه برگزاری جلسات پس از عمل

مدیریت دانش در قرارداد